Coevorden – In de raadscommissie van vanavond kwam de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen aan de Molenbelt aan de orde. Behoudens enkele vragen en opmerkingen oordeelden de raadsleden, dat het voorstel een hamerstuk is voor de raadsvergadering van dinsdag 21 februari.

Niet alleen worden parkeerplaatsen aangelegd, ook wordt de Molenbelt heringericht om meer ruimte te krijgen voor laden en lossen van vrachtwagens. Verder wordt het parkeerdek van winkelcentrum Gansehof aangepakt, volgens wethouder Joop Slomp worden de werkzaamheden op elkaar afgestemd. De molen, die vroeger aan de Molenbelt heeft gestaan, komt in een kunstzinnige vorm terug. De totale investeringen omvatten 420.000 euro.

Lees hier meer over de plannen:

Uitbreiding parkeerplaatsen Molenbelt staat op stapel