Coevorden – De gemeenteraad ging zojuist in de raadsvergadering akkoord met het instellen van een maatwerkfonds. Het fonds is bestemd voor inwoners die deze winter de vaste en onvermijdelijke lasten niet kunnen betalen op basis van hun inkomen.

De huishoudens, die in aanmerking komen, krijgen een bedrag per maand van december 2022 tot en met maart 2023. Met deze huishoudens wordt het gesprek aangegaan over maatregelen om de (energie)lasten structureel naar beneden te brengen. Er komt een evaluatie.

Er wordt 1,7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het fonds. Voor het voeren van de maatwerkgesprekken met inwoners wordt een bedrag van 150.000 euro beschikbaar gesteld.

Een afspraak maken met de gemeente om mogelijk in aanmerking te komen voor een bedrag uit het maatwerkfonds kan via deze link.

Zie ook:

Gemeente wil inwoners de winter doorhelpen