Coevorden – De laadvisie ‘Coevorden laadt op’ is aangenomen door de gemeenteraad. Deze visie beschrijft hoe de gemeente de komende jaren gaat werken aan een dekkend netwerk van publieke laadinfrastructuur. Uit de prognoses voor aantallen publieke laadpalen worden in 2025 ongeveer honderd publieke laadpalen verwacht. Momenteel staan er veertien publieke laadpalen in de gemeente. Medio 2023 staan er (minimaal) dertig publieke laadpalen. Dat betekent, dat er vervolgens nog zeventig publieke laadpalen dienen te volgen.

Oplaadpalen kunnen op publiek, semipubliek en privaat terrein staan. Op publieke (openbare) parkeergelegenheden komen publieke laadpalen. Daarbij gaat het voornamelijk om parkeerterreinen in de centra, bij voorzieningen en in woonwijken. Verder wordt het gebruik van laadpalen op semipublieke en private terreinen gestimuleerd.

Voor het uitwerken van de vervolgstappen wordt samengewerkt met de andere Drentse gemeenten en provincie Drenthe. Hierdoor blijven de kosten naar verwachting beperkt en kunnen gedekt worden vanuit bestaande middelen.

De complete laadvisie is hier te vinden. Op pagina 44/45 staat een overzicht waar momenteel laadpalen staan en waar nog laadpalen komt.

Foto: De aankondiging van een laadpaal aan de Churchilllaan in Coevorden staat er inmiddels zo’n twee jaar.