Coevorden – “Leerlingenvervoer is al jaren landelijk een vaak terugkerende ergernis onder ouders van kinderen die gebruik moeten maken van het leerlingenvervoer. Jarenlang van klachten en signalen leek nooit iets op te leveren. Uit een landelijk onderzoek uitgevoerd door Ouders & Onderwijs kwamen verontrustende conclusies naar voren.” Dit liet de PvdA Coevorden in maart weten. De partij hield naar aanleiding daarvan een eigen onderzoek. De resultaten ervan werden tijdens de raadsvergadering van dinsdag gepresenteerd en overhandigd aan wethouder Bea Meppelink. Een motie met aanbevelingen werden gesteund door alle partijen.

In totaal vulden 26 gebruikers van het leerlingenvervoer de enquête in voor tenminste 32 kinderen. Uit het onderzoek blijkt, dat de tekortkomingen in het leerlingenvervoer in Nederland ook in de gemeente Coevorden aanwezig zijn. De communicatie gaat niet altijd goed en het is aannemelijk dat de verhouding afstand en duur van de rit niet in verhouding is. De situatie in de busjes is geen wenselijke omgeving en kan een negatief effect hebben op de (cognitieve) ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Aanbevelingen

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek heeft PvdA Coevorden een aantal aanbevelingen gedaan. De PvdA pleit ervoor aanvragen eenvoudiger te maken voor kinderen die al jaren bekend zijn bij de gemeente. “Bied hulp aan bij aanvragen voor laaggeletterden, mensen met een buitenlandse afkomst of anderen die de Nederlandse taal niet voldoende beheersen of door andere redenen niet in staat zijn formulieren te begrijpen en in te vullen.”

Verder wil de PvdA een richtlijn voor een maximaal reistijd, afhankelijk van leeftijd en afstand van woonadres-school. Voor kinderen tot 12 jaar zou de maximale rit 45 minuten mogen duren, voor kinderen boven de 18 jaar zou dit 60 minuten mogen zijn. De leeftijden van de kinderen in een busje moeten niet te ver uiteen liggen. Ook ziet de PvdA graag extra begeleiding in ritten met het oog op veiligheid en welzijn. Verder kunnen afspraken worden gemaakt over vaste chauffeurs en de (pedagogische) opleiding van chauffeurs.

Foto (eigen foto PvdA): Michel Blanken overhandigde de onderzoeksresultaten aan wethouder Bea Meppelink. Het complete onderzoek is via deze link in te zien.