Regio – Gedeputeerde Staten hebben besloten de Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe te verlengen tot 1 januari 2021. De huidige regeling liep tot 1 juli 2020, maar wordt in het najaar vervangen door de Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe 2.0. Door nu te verlengen, kunnen eigenaren van asbestdaken in afwachting van de nieuwe regeling ook na 1 juli een aanvraag indienen.

Meer informatie staat op de website van de provincie Drenthe.