Regio – De provincie Drenthe is donderdag 18 maart gestart met de uitvoering van de ‘Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden’. Met deze landelijke regeling krijgen de provincies budget om een beperkt aantal veehouderijen in de nabijheid van een stikstofgevoelig gebied op basis van vrijwilligheid aan te kopen. Doel is de stikstofuitstoot te verminderen en tegelijkertijd ruimte te bieden aan andere ontwikkelingen. Aanmelding kan tot 31 maart.

De regeling is bedoeld voor veehouderijen (melkvee, varkens en pluimvee) die een uitstoot hebben die leidt tot stikstofneerslag van meer dan twee mol (gemiddeld per hectare per jaar) op een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied. Een check hiervoor kan gedaan worden via de Aankoopcalculator in Aerius.

Veehouders die gebruik willen maken van de regeling kunnen zich hiervoor aanmelden. Om deel te kunnen nemen aan deze regeling moeten bedrijven voldoen aan landelijke en provinciale criteria. Die zijn te vinden via deze link op de website van de provincie Drenthe. Via deze link is aanmelding mogelijk

Op basis van controle op de criteria en ranking vinden gesprekken plaats over een mogelijke aankoop met aangemelde veehouderijen die aan alle criteria voldoen. Dat is nodig, omdat de door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) beschikbaar gestelde middelen niet voldoende zijn om alle in aanmerking komende veehouderijen een aanbod tot aankoop te kunnen doen.

De regeling komt voort uit de landelijke Aanpak Stikstof die moet zorgen voor een blijvende vermindering van de stikstofuitstoot op Natura 2000-gebieden. Drenthe kent twaalf stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

Voor hulp van het gebruik van de aankoopcalculator in Aerius is de helpdesk van BIJ12 te raadplegen via Helpdesk Stikstof en Natura 2000 – BIJ12. Nadere informatie over de randvoorwaarden is te vinden via Vragen en antwoorden | Landbouw | Aanpak Stikstof.