Regio – Op diverse plekken in Nederland kijken ondernemers, gemeenten en regio’s naar de toekomst van de recreatieve sector en de rol die vakantieparken en campings daarin spelen. Dat is eveneens het geval in Drenthe met het programma Vitale Vakantieparken, waarin de gemeente Coevorden ook een rol speelt.

Een groot deel van de vakantieparken doet het goed en lijkt ook in de toekomst mee te kunnen met de veranderende vraag van consumenten. Ondersteuning voor innovatieve ontwikkelingen kan het recreatieve ondernemerschap.

Alle twaalf gemeenten in Drenthe werken samen met de provincie Drenthe, Hiswa-RECRON en het Recreatieschap aan het realiseren van een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken.

REX

Vitale Vakantieparken Drenthe is afgelopen week gestart met het Recreatie-Excellentieprogramma (REX). Ambitieuze ondernemers worden uitgenodigd om door te groeien naar de (inter)nationale top binnen hun eigen segment. Ook nieuwe ondernemers en investeerders in Drenthe kunnen deelnemen aan het programma. De subsidie die een ondernemer kan ontvangen voor een vakantiepark bedraagt maximaal 100.000 euro. Voorwaarde is een gedegen en goedgekeurd plan, gericht op kwaliteitsverbetering, innovatie en verduurzaming én een eigen bijdrage van tweederde van de totale investering.

Ondernemers kunnen zich aanmelden voor het REX via deze link.

Naast het REX is Vitale Vakantieparken van plan om vanaf 2021 te starten met een Recreatie-Expertteam (RET), gericht op ondernemers in de verblijfsrecreatie. Het team gaat zich richten op advisering en coaching van ondernemers. Via het loket IkbenDrentsondernemer.nl is meer informatie te vinden over de diverse maatregelen voor het herstel van de sector.

Lees ook:

Vrijetijdseconomie krijgt extra impuls