Coevorden/regio – De nieuwe prestatieafspraken van gemeente, woningcorporaties en huurdersverenigingen gaan op 1 januari 2023 in. Maandag werden deze afspraken ondertekend. In de afspraken staat wat de komende jaren bereikt moet worden op het gebied van wonen en woningbouw in de sociale huursector.

Afspraken

Dat gaat over het aantal woningen dat gebouwd moet worden maar ook om investeren in duurzaamheid en bouwen voor bepaalde doelgroepen. De komende periode staat in het teken van betaalbaar, duurzaam en toekomstbestendig wonen. De prestatieafspraken voor de gemeente Coevorden zijn gemaakt door Domesta, Woonservice, Huurdersvereniging Domesta Coevorden, Huurdersvereniging Samen Sterk en de gemeente.

Toekomstbestendig

Er is veel vraag naar betaalbare en toekomstbestendige woonruimte, met name voor ouderen, starters en kleinere huishoudens. Betaalbaarheid is meer dan de huurprijs. Gemeente en corporaties richten zich ook op energiearmoede om de totale woonlasten voor huurders zo draagbaar mogelijk te maken en houden. Toekomstbestendig wil zeggen dat woningen geschikt moeten zijn of gemaakt worden voor verschillende fases in het leven. Bijvoorbeeld ook op het moment dat er (meer) zorg nodig is thuis.

Pilots

Woningen die nieuw gebouwd worden voldoen aan hoge duurzaamheidseisen. Maar ook bestaande woningen moeten verduurzaamd worden. In 2023 wordt gestart met pilots in Tuindorp, Schoonoord, Dalen en Gees, waar gebiedsgericht wordt gewerkt aan het verminderen van de aardgasvraag. Dit gebeurt door bewoners in Schoonoord en Tuindorp te ondersteunen om hun woning te verduurzamen. In Dalen wordt met geld van het Rijk bekeken hoe huurwoningen aardgasvrij gemaakt kunnen worden. Ook in Gees wordt een project gestart om de bewoners te helpen hun woning te verduurzamen.

Flexwonen

De vraag naar wonen en woonvormen wordt steeds gevarieerder. Om hierop in te spelen heeft de gemeente beleid gemaakt voor flexwonen. Woningen di worden gebruikt voor tijdelijke bewoning. Ook komen er nieuwe locaties voor woonwagenbewoners. Hierover worden gesprekken gevoerd met de woonwagenbewoners en wordt er gezocht naar geschikte locaties. Ook voor statushouders moet geschikte woonruimte gevonden worden, met bijzondere aandacht voor grote gezinnen.