Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Zwinderen – Verlengde Hoogeveense Vaart 27: aanvraag omgevingsvergunning: realisering overkapping voor aardappelopslag

Coevorden – Jan Frowijnstraat 1: besluit omgevingsvergunning: wijziging tijdelijke instandhoudingstermijn opvang Oekraïners van vijf naar twee jaar

Oosterhesselen – Geubel 1: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Dalen – Kleine Veld 7: besluit omgevingsvergunning: het plaatsen van een loods

Wezup – Brinkstraat 2: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een es

Zwinderen – Burg. Legroweg 1000: aanvraag omgevingsvergunning: het oprichten van HPC laadplekken (milieuneutrale melding)

Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast gemeente Coevorden

Uitvoeringsbesluit Algemene subsidieverordening Coevorden

Subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen proeftuin Tuindorp Regiodeal gemeente Coevorden

Mandatering college van b en w van gemeente Emmen met toestemming om ondermandaat te verlenen voor het nemen van besluiten op grond van ‘Subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen Proeftuin Tuindorp Regio Deal gemeente Coevorden’

Coevorden – Weeshuisweide: melding klein evenement ledenwerfdag Schutterij van Koeverden

Coevorden – Weeshuisweide: voor het organiseren van het evenement lossen van drie kanonschoten

Noord-Sleen – Wolfgarensweg 2: besluit omgevingsvergunning: plaatsing zonnepanelen

Coevorden – Markt 6: aanvraag omgevingsvergunning: wijziging draagconstructie

Coevorden – Nieuwe Dijk 2A: aanvraag omgevingsvergunning: aanleg kabeltracé

Commissievergadering Beeldvorming en oordeelsvorming Gemeenteraad Coevorden

Geesbrug – Lindenlaan 22: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een haagbeuk

Schoonoord – Slenerweg 59: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een kastanje

Coevorden (Steenwijksmoer) – Hoofdstraat ong.: het kappen van twee Amerikaanse eiken

Coevorden – De Hare, Klooster en Leeuwerikenveld: aanvraag omgevingsvergunning: aanleg glasvezelnetwerk

Sleen – Bontekoestraat ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Geesbrug – Twaalf Ellenweg ong.: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: plaatsing antennemast

Meppen – Hovinghoek 10: voor het bouwen van een gastenverblijf (ingetrokken)

Dalen – Keuterbrink 2: besluit omgevingsvergunning: verbouwing woning, Keuterbrink

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Vastgesteld bestemmingsplan De Brinken ong. Dalen (tussen 15 en 23)

Meppen – Noordveldweg 7: aanvraag omgevingsvergunning: uitbreiding recreatiewoning

Coevorden – Magnolia 8: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing carport

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Holsloot – Schimmelarij ong.: besluit omgevingsvergunning: aanleg dam

Coevorden – Berend Slingenbergstraat 16: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing carport

Coevorden – Ballast 46: maatwerkvoorschriften voor geluid

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Noord-Sleen – De Hullen 9: besluit omgevingsvergunning: plaatsing windmolen

Meppen – De Kockstraat 8: besluit omgevingsvergunning: verbouwing restaurant

Dalen – Westerwijk 14: besluit omgevingsvergunning: realisering bed and breakfast

Schoonoord – Kerklaan 11: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: wijziging deuren en kozijnen in monumentaal pand

Dalen – Veenhuizerweg 4: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: vervanging bedrijfswoning

Provincie

Besluit verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor Bio Energy Coevorden voor verbetering van de opwaardering van biogas

Waterschap

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GBLT