Coevorden/regio – De politie Noord-Nederland heeft in een onderzoek naar hypotheekfraude drie verdachten aangehouden. Het drietal wordt verdacht van het opstellen en gebruik maken van valse documenten om zo op een onrechtmatige manier een hypotheek te krijgen. Het gaat om een 44-jarige man uit Coevorden, een 42-jarige man uit Emmen en een 43-jarige man uit Enschede.

In het kader van dit onderzoek heeft de politie een kantoorpand in Coevorden doorzocht. De politie heeft hier administratie en gegevensdragers inbeslaggenomen, evenals de woning van de verdachte uit Coevorden.

De recherche startte eind 2021 een onderzoek naar aanleiding van een incident dat in eerste instantie niets met fraude te maken had. Gedurende dat onderzoek stuitte de politie op berichtenverkeer dat duidde op hypotheekfraude. Op basis hiervan werd een nieuw onderzoek gestart. Uit de informatie bleek ook dat twee andere verdachten, een onafhankelijke hypotheekbemiddelaar en een ondernemer/werkgever, een essentiële rol speelden in deze fraude.

De hypotheekbemiddelaar benadert, namens de fraudeur, een reguliere bank voor het aanvragen van een hypotheek voor de aankoop van een woning. De fraudeur heeft daarbij voorgewend dat er een loondienstverband is door op papier in dienst te zijn bij een kleine ondernemer in zijn sociale kring. Deze bevriende ondernemer geeft een werkgeversverklaring en salarisstroken af. Op basis daarvan verstrekt de bank vervolgens een hypothecaire lening waarvan de fraudeur de woning koopt.

Onderzoek gaat door

Het onderzoek naar de drie verdachten gaat door. Het hypotheekbemiddelingskantoor heeft voor zijn dienstverlening een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM is daarom door de politie in kennis gesteld van onderzoeksbevindingen.

Het uiteindelijke doel met dit soort zaken is het opwerpen van barrières tegen deze vorm van fraude en het voorkomen dat verdachten door kunnen gaan met deze criminele activiteiten. Het heeft een grote impact op ons financiële systeem en dus op de maatschappij als geheel. Daarnaast kan het leiden tot veiligheidsrisico’s in een buurt en heeft impact op de branche zelf.

Vastgoed is kwetsbaar

Het plegen van hypotheekfraude is een manier om aan vastgoed te komen. De panden kunnen vervolgens worden aangewend voor bewoning door een fraudeur, maar het komt ook voor dat ze dienen voor het huisvesten van criminele processen of als object waarmee geld kan worden witgewassen. De fraude is vaak zo opgezet dat het voor instanties zoals financiële instellingen moeilijk te ontdekken is. Banken kunnen het dus moeilijk stoppen, zeker als bemiddelaars die zij vertrouwen erbij betrokken zijn.

Naast een hypotheekbemiddelaar is er bij hypotheekfraude dus vaak ook een ondernemer of werkgever bij betrokken. Deze worden hier bewust of onbewust in meegetrokken. Feit is dat op deze manier een vermenging van de onder- en bovenwereld ontstaat. Het maakt het financiële systeem kwetsbaar.

Vastgoed belangrijk voor criminelen

Door hypotheekfraude verkregen panden kunnen door criminelen worden gebruikt als huisvesting voor criminele praktijken. Bijvoorbeeld voor de productie van drugs, als opslaglocatie van illegaal verkregen spullen of het huisvesten van mensen die je nodig hebt om je criminele activiteiten te kunnen plegen.

Vastgoed is ook aantrekkelijk als witwasobject. Door maandelijkse aflossingen op de hypotheek kan een crimineel druppelsgewijs illegaal verkregen geld omzetten naar een zogenaamd legale overwaarde op een pand. Daarnaast stijgt op de langere termijn de waarde van woningen.

Melding maken van fraude

Wie in het vastgoed werkt, weet misschien wie criminelen helpt bij de huur of aankoop van een pand. Of wellicht zie je in je eigen buurt panden waarvan je het vermoeden hebt dat er criminele activiteiten plaatsvinden. Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.