Coevorden – De gemeenteraad heeft zojuist unaniem goedkeuring gegeven aan de plannen voor de Weeshuisweide. Wel spraken diverse fracties hun waardering uit voor de bevlogenheid van architect Johan Kranenborg, die vorige week met een plan voor een slotgracht op de proppen kwam. Kranenborg stelde voor om de berceau (pergola) te vervangen door een stadsgracht, omdat een berceau gezien de historie niet past in de inrichting van de Weeshuisweide.

Henk Mulder van BBC2014 deelde de gedachte ‘Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’ van Kranenborg niet. “We zitten qua besluitvorming in de slotfase, niet ergens halverwege. Het hele proces is doorlopen. Het plan is met inwoners gedeeld en zij hebben inbreng gehad. Bij een ingreep als deze moet het hele plan opnieuw. Dat het water terug mag komen in het stadshart, is prima en is niets nieuws. Dat wordt immers meegenomen in de herontwikkeling van het citadelpunt.

Bernette Sieben van de VVD wees eveneens op de inwoners, die konden meedenken over de plannen. “Dat was inclusief de berceau. Met dit plan maken we weer een stap in de goede richting.  We willen wel graag onderzocht hebben of het mogelijk is om het water tegen aanvaardbare kosten alsnog terug te brengen. Gezien de hoosbuien van de laatste dagen is het wellicht een must om daarover na te denken.”

Lidy Klein Gunnewiek van het CDA had tevoren nog enkele vragen, maar ook haar fractie kon van harte instemmen met het voorstel.

“Ik vind”, aldus Gilbert Mulder van de PvdA, “het plan voor water op de Weeshuisweide sympathiek, maar het komt te laat. We moeten door. Een alternatief plan kost tijd en geld. Wij kunnen de inhoudelijke consequenties inschatten.” Henk Bouwers van PPC hoopt op een snelle start. Hij stelde, dat Johan Kranenborg eerder met zijn plannen had moeten komen.

Tot slot noemde ook Jerry Stoker van het PAC het voorstel een prachtig plan. “De attractie zou nog mooier kunnen worden door het aanbrengen van water. “Hij bestookte ons tot in de nachtelijke uren met de plannen. Zijn bevlogenheid verdient beslist complimenten. De slotgracht spreekt ons aan, maar het is nu niet het moment om hierover te besluiten. Het water is later alsnog prima in te passen.”

Steven Stegen: richting CDA, hoe zit het met de eigenaren en de gevels. Daarover is inmiddels een bericht gestuurd. Sympathiek plan van Kranenborg vanuit bevlogenheid en gevoel bij historie van de stad. Als je iets in de grond wilt, zal dat voor vertraging zorgen. Ik sluit niet uit in de toekomst, dat het misschien anders moet. Mogelijkheid open houden. Voel draagvlak bij bevolking en de raad.

Lees ook:

Vervanging berceau door water komt voor raad te laat