Coevorden – De uitbraak van corona heeft voor een grote groep mensen grote gevolgen. Ook voor inwoners van de gemeente Coevorden. We willen, zodra dat weer kan, het liefst het normale leven hervatten. Dat is echter niet voor alle inwoners gemakkelijk.

Organisaties en ondernemers kunnen een beroep doen op diverse financiële steunregelingen en dienstverlening. De gemeente Coevorden zet op twee manieren geld in: als compensatie en in de vorm van een stimulans aan sectoren.

Dit jaar is er steun voor sport, gemeentelijk vastgoed, kunst en cultuur en ondernemers. Daarnaast is er steun voor een frisse start na corona voor vrijwilligersorganisaties in de gemeente Coevorden.

Sport

Voor de grote organisaties zet de gemeente in op maatwerk. In gesprekken met deze organisaties wordt gekeken wat er mogelijk en nodig is. Voor de vier zwembaden in onze gemeente werd in april 2021 bijvoorbeeld een aanvraag gedaan in het kader van een landelijke regeling. In 2020 hebben vele sportverenigingen via bonden ook al steun ontvangen in verband met corona.

Huur gemeentelijk vastgoed

n 2021 hebben huurders en gebruikers vrijwel geen gebruik kunnen maken van gemeentelijke accommodaties. Deze situatie van overmacht leidt ertoe dat zij vergoedingen zouden moeten betalen zonder dat zij gebruik kunnen maken van de accommodaties. Er zijn afspraken gemaakt over opschorting van betalingstermijnen om ervoor te zorgen dat niemand in de problemen komt. Opschorting betekent dat er op een later moment alsnog moet worden betaald.

Huurkorting

Met noodsteun uit het Rijk zet de gemeente een stap verder. Er is voor 2020 een huurkorting vastgesteld. Daarmee wordt huurders en gebruikers voor een bepaalde periode huur of andere vergoedingen kwijtgescholden. Dat biedt de ruimte voor deze organisaties om, zodra dat kan, hun activiteiten weer op te pakken, zonder alsnog voor kosten uit de achterliggende periode te komen staan.

Kunst en cultuur

Voor de grote culturele instellingen zet de gemeente in op maatwerk. Net als voor de sport wordt ook hier aan de hand van gesprekken met deze organisaties gekeken wat er mogelijk en nodig is. Als het mogelijk is wordt dat gedaan in de vorm van een regeling. De amateurkunst- en cultuurverenigingen krijgen een steuntje in de rug. Deze verenigingen bestaan soms al vele jaren en zijn belangrijk voor de leefbaarheid en sociale samenhang in de gemeente. Elk van deze verenigingen kan een ‘waarderingssubsidie’ aanvragen van 300 euro. De gemeente gaat in gesprek met organisaties in deze categorie die aangeven dat zij grotere problemen ondervinden van corona. Voor de ‘kunstbeoefenaars’ wil de gemeente een koppeling maken met andere gemeentelijke activiteiten en doelstellingen op het gebied van kunst en cultuur.

Ondernemers

De gemeente komt op een aantal terreinen de ondernemers tegemoet. Bijvoorbeeld in het heffen van belastingen en het flexibel omgaan met regels en vergunningen. Het gaat om het volgende pakket aan maatregelen:

• Uitstel van de betalingstermijn voor de aanslag ozb en rioolheffing en de BIZ-bijdrage tot 30 september 2021 met vier vervaltermijnen in dit jaar (30 september, 31 oktober, 30 november en 31 december;

• Uitstellen van de definitieve aanslag toeristenbelasting over 2020. Deze wordt opgedeeld in vier vervaltermijnen: 30 september, 31 oktober, 30 november en 31 december 2021;

• Er wordt geen voorlopige aanslag voor de toeristenbelasting over het jaar 2021 opgelegd, maar achteraf in 2022 afgerekend op basis van het werkelijk aantal overnachtingen in 2021;

• Kwijtschelden van de marktgelden en het promotiegeld ten behoeve van de weekmarkt voor de non-foodsector gedurende de periode van lockdown van half december 2020 tot 28 april 2021;

• Tot 1 januari 2022 worden geen leges in rekening gebracht voor het organiseren van evenementen, verstrekken van ontheffing in de binnenstad van Coevorden en het verstrekken van ontheffingen op grond van de Drank- en Horecawet voor evenementen.

• Sinds 28 april 2021 wordt horecaondernemers de mogelijkheid geboden voor het tijdelijk verruimen van het terras door gebruik te maken van publieke grond. Enkele maatregelen zijn met terugwerkende kracht in werking getreden.

Alle mogelijkheden voor ondernemers om financiële steun te krijgen, staan op deze pagina.

Vrijwilligersorganisaties

De gemeente ondersteunt vrijwilligersorganisaties die sociaal-culturele activiteiten organiseren die bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen. Bijvoorbeeld activiteiten van sportverenigingen, buurt- en dorpshuizen, scoutinggroepen, gezelligheidsverenigingen en culturele organisaties. Er wordt daarbij aangeraden om zoveel mogelijk met andere vrijwilligersorganisaties samen te werken. Sportverenigingen kunnen bijvoorbeeld gezamenlijk aanhaken bij de Nationale Sportweek die vanaf half september plaatsvindt. De provincie Drenthe heeft hiervoor 50.000 euro beschikbaar gesteld. Gemeente Coevorden verdubbelt dit bedrag waardoor er 100.000 euro beschikbaar komt voor deze subsidieregeling. Vrijwilligersorganisaties kunnen vanaf vandaag maximaal 1.500 euro aanvragen.

Schuldhulp voor ondernemers

Het hebben van schulden/achterstanden kan echt iedereen overkomen. Voor inwoners die geldzorgen hebben en niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen is er hulp mogelijk vanuit de gemeente. De schuldhulpverleners van de gemeente Coevorden helpen graag. Zij zijn er voor iedereen, van jong tot oud en ook voor ondernemers.

Meer informatie

Wie meer informatie wil, kan kijken op deze pagina: www.coevorden.nl/coronasteun of bellen naar 14-0524.