Coevorden – Tijdens de commissievergadering van dinsdagavond kwam architect Johan Kranenborg met een aangepast plan voor de Weeshuisweide. De plannen voor de Weeshuisweide als onderdeel van het Kasteelpark stonden op de agenda en zijn vergevorderd.

“Berceau staat haaks op de historie”

Kranenborg stelde voor om de berceau (pergola) te vervangen door een stadsgracht, omdat een berceau gezien de historie niet past in de inrichting van de Weeshuisweide. Diverse fracties vroegen waarom Kranenborg pas op zo’n laat tijdstip met de plannen komt nu de raad binnenkort op het punt staat het voorstel te bekrachtigen. Kranenborg reageerde: “De berceau staat haaks op de historie. Het is laat, maar beter laat dan nooit en beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.”

“Speels element”

Wel hadden de meeste raadsleden waardering voor zijn plan. “Maar”, aldus Jerry Stoker van het PAC, “kun je zo’n onderdeel laten vallen terwijl inwoners daarover hun mening hebben gegeven. Of is het plan van Kranenborg nog op een ander moment te realiseren? Het kan een extra attractie zijn” Bernette Sieben van de VVD wees erop, dat in de huidige plannen het water op de Weeshuisweide wordt uitgebeeld in een blauwe bloemenzee. Wethouder Steven Stegen liet weten vertrouwen te hebben in de mensen, die de plannen hebben gemaakt. “De vraag is of je de historie exact wil nabootsen of dat je daaraan een bepaalde twist geeft. Een berceau is een mooi, speels element.” In november 2020 brachten zo’n 750 inwoners hun stem uit voor een berceau.

Lidy Klein Gunnewiek van het CDA liet weten, dat ook haar fractie heeft ingestemd met de plannen van de binnenstad, al zet zij wel vraagtekens bij de gang van zaken. “De opstelling van de drie modellen voor de berceau heeft bijna 30.000 euro gekost. Terwijl een berceau nooit in de stad heeft gestaan.”

Zij vroeg daarnaast naar de stand van zaken wat betreft de verfraaiing van de gevels aan de Weeshuisstraat. Daarop haakte Harm Nijmeijer (PPC) later in. “Er zouden hagen komen voor de gevels, maar die zie ik in de tekeningen niet terug.” Lidy Klein Gunnewiek vroeg zich af hoeveel eigenaren verbeteringen gaan uitvoeren aan de gevels. Zij krijgt daarop nog een antwoord van wethouder Steven Stegen, die het antwoord tijdens de vergadering schuldig moest blijven.” Nijmeijer vroeg bovendien naar het tijdstip en hoe het zit met de financiën. “Een aantal zaken is buiten de raming gehouden.” Momenteel wordt van de raad in te stemmen met een investering van 1,5 miljoen euro.

Zowel Harm Nijmeijer als Bernette Sieben vroegen wanneer de plannen worden uitgevoerd. Wat Steven Steven betreft is dat nog dit jaar. Daarvoor moet nog wel een keuze worden gemaakt wat betreft het meubilair op de Weeshuisweide. Op deze locatie blijft het mogelijk om kleinschalige evenementen te houden.

Het onderwerp staat op de agenda van de raadsvergadering van dinsdag 1 maart. Tijdens deze vergadering neemt de gemeenteraad een besluit.

Foto: het water wordt verbeeld door het aanbrengen van een blauwe bloemenzee (archieffoto Esselien de Groot).