Hardenberg/Coevorden – De Saxenburgh Groep verbetert de patiëntenzorg door het digitaal versturen van medicatievoorschriften. Daardoor kunnen patiënten hun medicatie sneller krijgen en vermindert de kans op fouten.

Saxenburgh biedt als eerste regioziekenhuis álle apotheekhoudende huisartsen en apothekers de mogelijkheid om digitaal medicatievoorschriften te ontvangen van medisch specialisten. Sinds oktober bestaat die mogelijkheid voor alle apotheekhoudende huisartsen en apothekers in de gemeenten Coevorden, Hardenberg en Ommen.

Het digitaal verzenden van recepten sluit aan op de doelstelling van de overheid om de medische zorg papierloos te maken en is onderdeel van VIPP, Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional, waarbij de patiënt meer inzicht heeft in de eigen zorg. Dinsdag hebben Wouter van der Kam (voorzitter Raad van Bestuur Saxenburgh), Ruud Blankenburgh (voorzitter medische staf Saxenburgh), Anet van de Belt (beherend apotheker Reest en Vecht) en Frank Bruggeman (bestuurder regio-apotheek Vechtdal) de overeenkomst ondertekend, waarmee alle betrokkenen accepteren dat een medicatievoorschrift digitaal verstuurd kan worden.

Werkwijze

Als een patiënt vanuit het ziekenhuis een nieuw recept nodig heeft, schrijft de arts die voor. Voorheen kreeg de patiënt het recept op papier mee en ging er zelf mee naar de apotheek of apotheekhoudende huisarts. Daarnaast moest het recept ook per post verstuurd worden naar de desbetreffende apotheek of apotheekhoudende huisarts. Nu kan de arts het recept rechtstreeks digitaal naar de apotheek of apotheekhoudende huisarts sturen via een beveiligde verbinding. Patiënten kunnen direct hun medicijnen ophalen bij de apotheek of apotheekhoudende huisarts.

De artsen kunnen de medicatie selecteren in hun softwaresysteem en versturen. Doordat geen gegevens meer hoeven te worden overgetypt, vermindert het aantal fouten in het patiëntendossier.

Foto (Saxenburgh Groep): v.l.n.r. Wouter van der Kam, Ruud Blankenburgh, Anet van de Belt, Frank Bruggeman.