Coevorden – Leerlingen van de leerlingenraad en hun klasgenoten van basisschool Panta Rhei waren uitgenodigd door burgemeester Renze Bergsma om te vergaderen in het gemeentehuis. Het was gisteren zover: op woensdag 12 april kwamen alle leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 naar het gemeentehuis om daar een vergadering van de leerlingenraad bij te wonen en een rondleiding door het gemeentehuis te krijgen.

Onlangs was burgemeester Renze Bergsma te gast op de school. Hij sprak met leerlingen onder meer over de leerlingenraad en hij nodigde de kinderen uit. Dit bezoek is een onderdeel van burgerschap waarbij gewerkt wordt aan zowel de maatschappelijke als sociale leerdoelen om als burger deel uit te maken van en een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Speciaal bezoek

Het bezoek aan het gemeentehuis was voor de school erg speciaal. Leerlingen hebben nu gezien waar de burgemeester en wethouders vergaderen. Daarnaast hebben zij uitleg gekregen over het werk van de burgemeester en de symboliek van de ambtsketen. Als kers op de taart kregen de leerlingen een rondleiding door het gemeentehuis. Daarmee hadden de leerlingen van deze school een primeur. Het was de allereerste groep, die de werkkamer van de burgemeester mocht zien. De burgemeester maakte ruimschoots tijd voor dit speciale bezoek. Het onderwerp ‘afval in de gemeente’ kwam aan bod en dat wordt overgedragen aan de verantwoordelijke wethouder. De leerlingenraad heeft goede ideeën over die mogelijk kunnen bijdragen in de plannen die er in de gemeente liggen. Basisschool Panta Rhei bedankt de gemeente Coevorden en in het bijzonder burgemeester Renze Bergsma voor de warme ontvangst deze ochtend.

Leerlingenraad

De kinderen van de school hebben allemaal de mogelijkheid om via de leerlingenraad mee te praten over vele zaken op hun basisschool. De leerlingenraad wordt ieder schooljaar, rond Prinsjesdag, op democratische wijze gekozen. Gekozen leerlingen zitten in de groepen 5 tot en met 8, maar ook de stem van de jongere leerlingen wordt meegenomen. Voorafgaand aan een vergadering van de leerlingenraad worden alle groepen bezocht en wordt gevraagd naar meningen en naar onderwerpen die worden besproken in de vergadering.

Leerkracht Calvin Centen van groep 7-8 biedt zijn leerlingen ruimschoots de kans om onderwerpen aan te dragen voor de leerlingenraad. Zo hangt in het lokaal een papier aan de wand waarop leerlingen onderwerpen schrijven waarover ze willen praten. “Het is fantastisch te zien hoe betrokken de hele klas is bij de leerlingenraad. Niet iedereen zit in de leerlingenraad, toch heeft iedereen een stem en dit wordt echt zo gevoeld. Het past bij de cultuur op onze school en hoewel het nog maar kort bestaat, voelt het al vertrouwd.” Collega Laura van Rhee van groep 5-6 vult aan: “Leerlingen leren elkaar ook aan te vullen en soms te corrigeren, want hoewel een trampoline op het schoolplein stoer klinkt, snappen leerlingen zelf ook wel dat dit vanwege veiligheidsredenen niet haalbaar is en geven dit ook bij elkaar aan.’

Volledig voorbereid komt de leerlingenraad samen en vergaderen zij met Corine Kuper, directeur van basisschool Panta Rhei. Zij vindt het vooral belangrijk naar de leerlingen te luisteren en samen te spreken over de zaken die ter tafel komen. Per vergadering wordt een onderwerp gekozen waarmee op korte termijn iets gedaan kan worden. Zo is er onlangs gezorgd voor extra speel- en spelmateriaal op het schoolplein en zijn er bezems aangeschaft om de lokalen netjes achter te laten na een lesdag.

Tekst: Corine Kuper, directeur Panta Rhe; foto’s: teamleden Panta Rhei.