Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Coevorden – Wethouder J.B. Hemelweg en Hulsvoorderdijk 2: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Coevorden – Scholekster ong.: voor het bouwen van een bedrijfshal (aanvraag)

Coevorden – van Heutszpark ong.: voor het realiseren van een uitrit (aanvraag)

Aalden – Oldeveen 8: voor het bouwen van een loods (aanvraag)

Coevorden – Van Heutszsingel 6: Ontheffing Winkeltijdenwet Coevorden

Coevorden – J. van Scorelstraat 13: voor het tijdelijk plaatsen van een Technobiel

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Gemeente Coevorden: voor het inzamelen van kleding

Ontwerpbesluit Legger oppervlaktewaterlichamen Waterschap Drents Overijsselse Delta 2020

Uitvoeringsbesluit Algemene subsidieverordening Coevorden

Coevorden – Commiezenweg ong.: voor het bouwen van een woning (verleend)

Dalen – Valsteeg 3: voor het legaliseren van een zorgboerderij (aanvraag)

Beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving 2019-2023, Ruimte om te doen: werk in uitvoering

Sleen – Bannerschultestraat 15a: voor het kappen van twee beuken (verleend)

Aalden – Gelpenberg 14: voor het kappen van 3 esdoorns, 2 eiken en 1 kastanje (verleend)

Coevorden – Willem Mantelstraat kavel 416B: voor het bouwen van een 2^1 kap woning (aanvraag)

Dalerveen – Hoofdstraat 141: voor het uitbreiden van de melkveestal (verleend)

’t Haantje – ’t Haantje 58: voor het kappen van een beuk (verleend)

Coevorden – Hoofdweg 43: voor het vergroten van de woning met een dakopbouw (verleend)

Coevorden – Willem Mantelstraat kavel 416A: voor het bouwen van een 2^1 kap woning (aanvraag)

Dalen – Noordwijk 30: voor het verbouwen van de woning (verleend)

Coevorden – Friesestraat 18: voor het tijdelijk plaatsen van een container

Gemeente Coevorden: voor het inzamelen van kleding

Verlenging Besluit Mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe

Subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe

Subsidieregeling Beloning 200 Duurzame Melkveehouders Drenthe

Openstellingsbesluit SKNL 2021

Herinrichting Vechtdal – Baalder Uiterwaard

Openstellingsbesluit SKNL voor Natura2000-herstelmaatregelen 2021-2027

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

Belastingverordening Drenthe 2021

Sleen, plaatsen bankje langs waterloop WL03159

Coevorden – Nieuwe Krim 23: voor het bouwen van een overkapping in afwijking op het bestemmingsplan (ontwerpbeschikking)

Erm, aanbrengen glasvezelkabel langs waterlopen WL04484 en WL05289

Ontwerpbegroting Waterschap Hunze en Aa’s

Gemeente Coevorden – Gebied Zuid: het kappen van 8 bomen (aanvraag)

Gemeente Coevorden – Gebied Noord: voor het kappen van 2 bomen (aanvraag)

Aalden – Aelderstraat 49: voor het kappen van een goudiep (verleend)

Wachtum – Oosterhesselerweg 16: voor het kappen van een eik (verleend)

Coevorden – Mars 18: voor het opslaan van granulaat in zakken en big-bags

Onttrekken aan het openbaar verkeer van de aansluiting Odoorn-Noord (Borgerderweg) op de N34 en de nabijgelegen carpoolplaats

Onttrekken aan het openbaar verkeer van de aansluiting Emmen-Noord (Odoornerweg) op de N34

Vastgesteld bestemmingsplan Kernen

Verordening leges Coevorden 2021