Sleen/Diphoorn – Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn roept via SleenWeb de inwoners van beide dorpen op om ideeën aan te dragen voor besteding van het dorpsbudget van de gemeente Coevorden ontvangen. Er is 17.000 euro beschikbaar. Ideeën zijn welkom tot 31 januari.

Een bedrag van 3.000 euro is gereserveerd voor de vergaderingen van de werkgroepen, het onderhoud en de keuring van de toestellen in de beweegtuin en de verzekering en het onderhoud van de AED’s.

Een formulier voor het indienen van ideeën is te downloaden via deze link op SleenWeb. Daarop staat vermeld waar de formulieren kunnen worden ingeleverd.

In 2019 is het dorpsbudget besteed aan onder meer bankjes aan de Haarstdiek/Zetelveenweg en Hellingenweg/Haarstdiek, vogelhuisjes en wandelroutekaarten. Verlichting van het voetpad tussen de sportvelden is in behandeling, evenals de realisering van een vogelkijkhut.