Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Aalden – Aelderhooghe ongenummerd: besluit omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Wachtum – Grevenberg 7: besluit omgevingsvergunning: het kappen van twee eiken

Coevorden – Friesestraat 122: voor het inrichten van een terras

Coevorden – Dr. Picardtlaan 1: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een acacia

’t Haantje – ’t Haantje 56B: besluit omgevingsvergunning: het kappen van twee bomen

Sleen – Bannerschultestraat 17: vergunning alcoholwet

Oosterhesselen – naast Geserweg 14: voor de organisatie van een carbidfeest op 17 december

Coevorden – Kasteel 2: besluit omgevingsvergunning: realisering tijdelijke opvang asielzoekers t.b.v. crisisnoodopvang Rijksoverheid en plaatsing sanitaire units en overkapping

Coevorden – Bentheimerstraat 10: aanvraag omgevingsvergunning: het vervangen van de winkelpui

Oosterhesselen – Doemakkers 22: besluit omgevingsvergunning: isolatie bestaand dak

Coevorden/Dalen/Sleen – Verkeersbesluit elektrische laadpalen

Dalerveen – Hakenbosch 3: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een paardenkastanje

Coevorden – Weeshuisstraat 15: aanvraag omgevingsvergunning: het wijzigen van de voorgevel

Beleidsregels bijzondere bijstand

Coevorden (Steenwijksmoer) – Dwarspad ongenummerd: besluit omgevingsvergunning: aanbrengen drainage

Schoonoord – Slenerweg 5: besluit omgevingsvergunning: het kappen van twee rode beuken

Dalen – Veenhuizerweg 4: aanvraag omgevingsvergunning: vervanging bedrijfswoning

Coevorden – gebied Hoogehaar: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van twee eiken

Coevorden – Jeroen Boschstraat 24: aanvraag omgevingsvergunning: het legaliseren van een uitrit

Noord-Sleen – De Hullen 11: aanvraag omgevingsvergunning: de bouw van een stal en wijziging dieraantallen

Coevorden – Bentheimerstraat 4; besluit omgevingsvergunning: het hebben van winkelruimte met vijf appartementen

Coevorden – Krimweg ongenummerd: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Dalen – Luunkamp 6: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van twee eiken

Schoonoord – Kerklaan 11: aanvraag omgevingsvergunning: wijziging deuren en kozijnen in monumentaal pand

Noord-Sleen – Dorpsstraat 13: melding omgevingsvergunning: verandering activiteiten

Dalen – Kleine Veld 39: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: uitbreiding bedrijfspand

Provincie

Coevorden – Berlijnseweg 1: aanvraag omgevingsvergunning Bio Energy Coevorden: voor verbetering opwaardering biogas

Subsidieregeling collectieve wooninitiatieven Drenthe

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Verordening op de deskundigencommissie EFRO 2021-2027