Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Coevorden – De Mars: Ontheffing op grond van art. 35 van de Alcoholwet

Oosterhesselen – Geserweg: voor het onthullen plaquette op oorlogsmonument

Coevorden- Jeroen Boschstraat 15A: voor het organiseren van evenement Frisse Start

Coevorden, Marconiweg 6: voor het veranderen van een palletblokkenfabriek

Coevorden – Klinkenvlier 1: voor het veranderen van een indoor sporthal met bowlingcentrum

Coevorden – Ing. Arjen Vonkweg 6-8: Ontheffing Alcoholwet

Geesbrug – Coevorderstraatweg: Ontheffing Alcoholwet

Zwinderen – Verlengde Hoogeveensevaart: voor het organiseren van het evenement Sprietlopen

Coevorden – Akkerwinde ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Coevorden – Friesestraat 6: aanvraag omgevingsvergunning: toevoeging drie appartementen

Coevorden – Steenanjer ong.: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Zweeloo – hoek Klooster/Marktstraat: voor de organisatie van Dorpsfeest Zweeloo

Oosterhesselen – Geserweg 14: aanvraag omgevingsvergunning: realisering nieuwe bouwsels en sloop bestaande bouwsels

Coevorden – Friesestraat 36: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: voor winkelruimte met appartementen

Noord-Sleen – Dorpsstraat: voor de organisatie van de Dag van het dorp Noord-Sleen

Coevorden – Scholekster 4: voor uitbreiding bedrijfsactiviteiten door vergroting opslagcapaciteit

Coevorden – Klooster 5A: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Sleen – Menso Altingstraat 12: aanvraag omgevingsvergunning: het verbouwen van de woning

Oosterhesselen – Hofakkers 13: aanvraag omgevingsvergunning: het wijzigen van de voorgevel

Stieltjeskanaal – Stieltjeskanaal 55: aanvraag omgevingsvergunning: het verbouwen van de woning

Oosterhesselen – Klenkerweg 6: aanvraag omgevingsvergunning: voor een vakantieappartement in een schaapskooi

Aalden – Aelderstraat 75: aanvraag omgevingsvergunning: het splitsen van de woning

Dalen – Marktplein: voor het organiseren van het evenement Vrijmibo Festival

Coevorden – Bentheimerstraat 5: aanvraag omgevingsvergunning: het realiseren van een appartement

Gemeente Coevorden – gebied Zuid: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van 1 linde en 1 sierkers

Schoonoord – Tramstraat 48: aanvraag omgevingsvergunning: realisering paardenbak en plaatsing woonunit

Coevorden – Krimweg ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Oosterhesselen – Edveensweg 15: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: realisering 6 appartementen

Coevorden – Klooster 4A: ontvangst melding omgevingsvergunning: melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem

Meppen – Brinken 1: aanvraag omgevingsvergunning: het verbouwen van de woonboerderij

Dalen – Westerwijk 45: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: het verbouwen van de woning

Coevorden – Monierweg 45: aanvraag omgevingsvergunning: het hebben van een wasstraat

Coevorden – Jeroen Boschstraat 31: besluit omgevingsvergunning: het realiseren van een dakopbouw

Coevorden – Monierweg 26: besluit omgevingsvergunning: het hebben van een wasstraat

Oosterhesselen – Bergakkers 4: besluit omgevingsvergunning: het kappen van 1 beuk en 1 den

Provincie

Terinzagelegging ontwerpbesluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming – positieve weigering – Deutlanden 1, 7843 TA in Erm

Waterschap

Vaststelling wijziging legger watersysteem en waterkeringen 2022/1