Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Aalden – Oud Aalden 21: voor de organisatie van Folk veur Volk

Coevorden – Klinkenvlier 1: voor de organisatie van het jubileumfeest 90 jaar Raptim

Coevorden – Lorentzweg 13: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing zonnepanelen

Zweeloo – De Wheem 4: aanvraag omgevingsvergunning: het hebben van een vakantiewoning

Coevorden – De Mars 9: aanvraag omgevingsvergunning: uitbreiding kantoor en bedrijfshal

Dalen – Hoofdstraat 51: omgevingsvergunning: verlenging beslistermijn: splitsing woning

Coevorden – Friesestraat 35: aanvraag omgevingsvergunning: toevoeging vier appartementen

Noord-Sleen – Naoberserf ong.: omgevingsvergunning: verlenging beslistermijn: het bouwen van een woning

Coevorden – Dr. Picardtlaan ong.: omgevingsvergunning: verlenging beslistermijn: realisering woonzorggebouw

Coevorden – Weeshuisstraat 24: omgevingsvergunning: verlenging beslistermijn: het splitsen van de woning

Coevorden – Berlijnseweg 1: omgevingsvergunning: ontvangst melding lozing in bodem of riolering buiten inrichtingen

Coevorden – Rijnsestraat 10: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing dakkapel

Coevorden – Van Heutszsingel 9: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing vluchttrap

Coevorden – Klinkenvlier 3: voor organisatie Arjen Vonk Volleybaltoernooi

Dalen – Reindersdijk t.h.v. nr. 7: voor de organisatie van Weijdepop/Pearl Village Festival (wijziging)

Schoonoord – Sportparklaan 55a: omgevingsvergunning: verlenging beslistermijn: realisering opslagloods

Coevorden – Sallandsestraat 51: aanvraag omgevingsvergunning: verbouwing hotel

Geesbrug – Witte Menweg 11: omgevingsvergunning: verlenging beslistermijn: herbouw schuur

Schoonoord – Sportparklaan: voor Circus Saurus

Coevorden – Klinkenvlier 3: ontheffing Drank- en Horecavergunning

Sleen – Schaapstreek 46: voor vergroting melkgebouw met winkel en productieruimte (verleend)

Zwinderen – Verl. Hoogeveensevaart 73, omgevingsvergunning: verlenging beslistermijn: bouwen aardappelloods

’t Haantje – ’t Haantje 47: aanvraag omgevingsvergunning: isoleren van de woning

Coevorden – Kromme Elleboog 6-8, Gasthuisstraat 2 t/m 50, Keizersgracht 1 t/m 13: aanvraag omgevingsvergunning: renovatie 34 woningen

Noord-Sleen – Zweeloërstraat 15: voor de bouw van ligboxenstal en uitbreiding twee werktuigenbergingen (ontwerpbesluit)

Coevorden – Steenanjer ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Oosterhesselen – Burgemeester De Kockstraat 44: ontheffing geluidshinder

Dalen – Thyakkerstraat: voor Circus Saurus

Dalerveen – Hoofdstraat 140a: Melding incidentele activiteit in bestaande inrichting

Sleen – Brink: voor de organisatie van de rommelmarkt van Muziekvereniging Crescendo

Coevorden – Ossehaarseweg ong.: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing stalen damwand

Dalen – Hoogehaar 15a: melding omgevingsvergunning: melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Dalen – Hoogehaar 15: melding omgevingsvergunning: melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Aalden – Paasbergstraat 12: aanvraag omgevingsvergunning: splitsing woning

Coevorden – Steenanjer ong.: aanvraag omgevingsvergunning: bouw van een woning

Coevorden – Truus Wijsmüllerstraat: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing dakkapel

Dalerveen – Hoofdstraat 140a: ontheffing Drank- en Horecavergunning

Waterschap

Verordening bestuurscommissies waterschap Vechtstromen

Openbare vergadering commissie financiën en beleidsuitvoering 22 juni 2022