Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Coevorden – Commiezenweg ong.: voor het bouwen van een dubbele woning (verlenging)

Coevorden – Markt 15-WINK: voor het aanbrengen van handelsreclame (aanvraag)

Erm – Dalerstraat 39: voor het kappen van 2 lindes (aanvraag)

’t Haantje – ’t Haantje 66: voor het actualiseren van de vergunning van een pluimveebedrijf (ontwerpbesluit)

Definitief besluit Legger primaire waterkeringen Reevediepdijken Waterschap Drents Overijsselse Delta 2020

Dalen – Valsteeg 3: voor het legaliseren van een zorgboerderij (verlenging)

Coevorden – Van Heutszpark ong.: voor het realiseren van een uitrit (verleend)

Coevorden – Europark Allee ong.: voor het aanleggen van een uitrit (verleend)

De Kiel – Eserstraat 2a: voor het verbouwen van de woning (verlenging)

Erm – Dalerstraat 38b: voor het kappen van 18 eiken (aanvraag)

Sleen – Ter Borghstraat 7: voor het kappen van 2 esdoorns (geweigerd)

Coevorden – Klinkenvlier ong.: voor het bouwen van een kantine, opslag ruimte en schietoverkapping (verlenging)

Coevorden – Disc 4: voor het bouwen van een bedrijfshal (verleend)

Coevorden – Einsteinweg 5: voor het wijzigen van de brandmeldinstallatie (ontwerpbesluit)

Oosterhesselen – Verl Hoogeveense Vaart: voor het vervangen van een brug tussen Geesbrug en Zwinderen (aanvraag)

Dalen – Burg Ten Holteweg 49: voor het wijzigen van het stalsysteem en dieraantallen (ontwerpbesluit)

Coevorden – Nieuwe Krim 23: voor het bouwen van een overkapping in afwijking op het bestemmingsplan (verleend)

Sleen, hekwerk langs WL04537 en dam en duiker in WL05040 en WL04537

Coevorden – Rikkerstraat 3: voor het realiseren van 4 appartementen (verlenging)

Coevorden – Scholekster ong.: voor het bouwen van een bedrijfshal (verlenging)

Coevorden – De Mars 13: voor het uitbreiden van de bedrijfshal (verlenging)

Openbare commissievergadering van de raad der gemeente Coevorden op dinsdag 19 januari 2021