Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Coevorden – Roelie Duinkerkenstraat ong.: besluit omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Coevorden – kledinginzameling 2023, verleend aan Stichting Salvatoriaanse Hulpactie

Coevorden – kledinginzameling 2023, verleend aan Stichting Aktie ’68

Coevorden – kledinginzameling 2023, verleend aan Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa

Coevorden – Bentheimerstraat: aanvraag omgevingsvergunning: doorvoer ventilatiebuis in kademuur en afvoer hemelwater

Coevorden – Weijerswold: aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten 2023

’t Haantje – voor het organiseren van de Winterfair 2022

Oosterhesselen – Edveensweg 14: besluit omgevingsvergunning: realisering zes appartementen

Sleen – Brink 20: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een beuk

Coevorden – Frankrijkstraat: instellen invalidenparkeerplaats

Coevorden (Steenwijksmoer) – Hoofdweg: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van twee Amerikaanse eiken

Coevorden – Data 7: melding omgevingsvergunning: lozing buiten inrichtingen

Dalen – Broekkampsdijk 2: aanvraag omgevingsvergunning: beperkte milieutoets voor realisering monovergister

Coevorden: kledinginzameling 2023, verleend aan St. Ronald Mc Donald Kinderfonds Nederland

Gees – Dorpsstraat: voor de organisatie van Gees in Wintersfeer

Coevorden: kledinginzameling 2023, weigering VPGO

Coevorden: kledinginzameling 2023, weigering Stichting Kleding-Ophaal voor Algemeen Medisch Onderzoek

Coevorden: kledinginzameling 2023, weigering Stichting Sympany

Coevorden: kledinginzameling 2023, weigering Hartstichting

Coevorden: kledinginzameling 2023, weigering Oogfonds

Coevorden: kledinginzameling 2023, weigering Stichting Cizre Botan

Wezup – Westeinde 20: besluit omgevingsvergunning: het kappen van twee kastanjes

Zweeloo – Klooster 29: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van twee eiken

Coevorden – achter Burg. Gautiersingel 1-27: besluit omgevingsvergunning: realisering bergingen

Meppen – De Kockstraat 8: verlenging beslistermijn: verbouwing restaurant

Coevorden – Esschenbrüggerdijk 15: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing woonwagen

Coevorden – Monierweg 5C: aanvraag omgevingsvergunning: uitbreiding bedrijfshal met twee laaddocks

Coevorden – Wilhelminasingel ong.: aanvraag omgevingsvergunning: realisering twee appartementen

Coevorden – De Voorde 2: aanvraag omgevingsvergunning: aanpassing entree en realisering grand café voor bewoners

Coevorden: kledinginzameling 2023, weigering Nederlandse Rode Kruis

Coevorden: kledinginzameling 2023, weigering Fonds Slachtofferhulp

Coevorden: kledinginzameling 2023, weigering Orange Babies

Coevorden: kledinginzameling 2023, weigering Fonds Gehandicaptensport

Coevorden: kledinginzameling 2023, weigering Nierstichting

Dalen – Broekkampsdijk 5: besluit omgevingsvergunning: oprichting monomestvergister

Geesbrug – Coevorderstraatweg 44: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Coevorden – Jan Frowijnstraat 1: aanvraag omgevingsvergunning: wijziging tijdelijke instandhoudingstermijn tijdelijke opvang Oekraïnse vluchtelingen van 5 naar 2 jaar

Noord-Sleen – Dorpsstraat 13: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: het bouwen van een bedrijfsruimte

Gemeente Coevorden – verordening liggelden passantenhaven Coevorden 2023

Verordening afvalstoffenheffing Coevorden 2023

Verordening forensenbelasting Coevorden 2023

Verordening marktgelden Coevorden 2023

Verordening lijkbezorgingsrechten Coevorden 2023

Verordening onroerendezaakbelastingen Coevorden 2023

Verordening rioolheffing Coevorden 2023

Provincie

Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Drenthe 2016

Besluit mandaat en machtiging Stichting Certificering SNL 2023