Regio – Gedeputeerde Henk Brink heeft donderdag 2 juli met staatssecretaris Mona Keijzer de afspraken over de mkb-deal ‘Drenthe: samen naar een sterker, slimmer en groener mkb’ ondertekend. Deze deal levert een extra rijksbijdrage van 400.000 euro op om Drentse ondernemers te ondersteunen op het vlak van digitalisering, internationalisering en innovatie.

De uitvoering van de deal vindt plaats binnen het Drentse mkb-loket ‘Ik Ben Drents Ondernemer, waarmee nu nog meer Drentse mkb’ers vanuit één centraal punt geholpen kunnen worden.

Gedeputeerde Henk Brink: “Tegenwoordig is het van levensbelang om als ondernemer digitaal actief en slagvaardig te zijn. En je bent als ondernemer minder kwetsbaar als je snel kunt reageren op een veranderende markt. Dat zijn zaken waar we ons mkb verder mee willen helpen.”

Naast een aantal onderzoeken om meer inzicht krijgen hoe ondernemers op dit moment scoren op digitalisering, internationalisering en innovatie wordt ondernemers individuele begeleiding geboden. Zo krijgen zo’n vijftig ondernemers in de maakindustrie hulp bij het verder digitaliseren van hun bedrijf, wordt intensiever ingezet op hoe je succesvol internationaal kunt ondernemen en krijgen tien bedrijven hulp bij het meer circulair maken van hun productie- of verwerkingsproces.

Meer dan 95 procent van het Drentse bedrijfsleven bestaat uit het midden- en kleinbedrijf en is daarmee een belangrijke motor van de Drentse economie. Om de concurrentie- en innovatiekracht te versterken is in 2015 het programma ‘Ik Ben Drents Ondernemer’ opgezet. Ondernemers krijgen er praktijkgericht en op maat ondersteuning op de thema’s start, groei, innovatie, export en financiering. Daarvoor is er een team van experts, studenten en collega-ondernemers. Er wordt samengewerkt met kennisinstellingen, lokale ondernemersverenigingen, koepels, branches en gemeenten.

Bron en foto: Provincie Drenthe.