Coevorden – Omdat het onderwijs cruciaal is voor gelijke kansen van elk kind komt er een lokaal onderwijsbeleid en de vrijstelling van leerplicht wordt afgeschaft.

Dat is de uitkomst van een motie van PAC en D66, die door alle andere partijen werd onderschreven in de raadsvergadering van afgelopen dinsdag.

“Er is een transformatie nodig om te komen van leerplicht naar leerrecht. Een vrijstelling van onderwijs draagt hier niet aan bij en is in tegenspraak is met de zogenoemde inclusieve samenleving.”

Door het uitvoeren van de motie wordt het gesprek aangegaan om met partijen uit onder meer onderwijs, (jeugd)zorg, welzijn en leerplichtambtenaren om te komen tot lokaal onderwijsbeleid.