Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Zwinderen – Markeweg ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Dalerpeel – Berkmeerweg 47: melding activiteitenbesluit: plaatsing nieuwe opslag voor akkerbouwproducten

Wachtum – Grevenberg 7: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: aanpassing stal en wijziging dieraantallen

Zwinderen – Verl. Hoogeveense Vaart 56: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van zeven eiken

Schoonoord – Tramstraat 17: aanvraag omgevingsvergunning: het plaatsen van reclame

Coevorden – Anne de Vrieslaan 29: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: plaatsing carport

Coevorden – Van Heutszpark: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van twee beuken

Coevorden – Data 7: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: verbouwing bedrijfspand

Sleen – Brink 20: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van drie perenbomen

Schoonoord – Slenerweg 83-57: aanvraag omgevingsvergunning: herbouw bungalow na brand

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Aalden – Aelderstraat 1: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van vijf geschakelde woningen

Coevorden – EDS-plein: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing verkoopunit

Zweeloo – Hoofdstraat 3: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een kastanje en linde

Dalen – Kruisstraat 8: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een beuk

Gemeente Coevorden: voor het ophangen van spandoeken

Wezup – Wezuperstraat 20: aanvraag omgevingsvergunning: uitbreiding vergister naar 36000 ton met in hoofdzaak niet-bedrijfseigen input en opwekking groengas

Aalden – Aelder Hooghepad ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Schoonoord – Tramstraat 53: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een schuur

Coevorden – Bentheimerstraat 38: besluit omgevingsvergunning: omzetten winkelpand naar wonen en toevoeging appartement

Sleen – Bontekoestraat ong.: aanvraag omgevingsvergunning: bouwen woning en plaatsing tijdelijke woonunit

Coevorden – De Mars en Vosmatenweg: aanvraag omgevingsvergunning: realisering bedrijfsruimte

Meppen – Mepperstraat 47: aanvraag omgevingsvergunning: realisering staluitlopen en het houden van vleeskuikens volgens het BLK

Coevorden – Krimweg 105: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Zweeloo – Klooster 29: besluit omgevingsvergunning: het kappen van twee eiken

Provincie

Uitvoeringsregeling Kansen verzilveren voor vakmanschap 2021

Subsidieregeling oplossingen netcongestie bij afname van elektriciteit in het elektriciteitsnetwerk

Uitvoeringsbesluit behorend bij de uitvoeringsregeling Kansen Verzilveren voor Vakmanschap 2021

Subsidieregeling Gedragsbeïnvloedingsprojecten Verkeersveiligheid Drenthe

Vaststelling van subsidieplafonds voor 2023 (Besluit subsidieplafonds 2023)