Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door op de links te klikken.

Gees – Schaapveensweg 16: alcoholwetvergunning

Aalden – Paardelandsdrift 22: besluit omgevingsvergunning: wijziging reeds verleende vergunning (dakkapel gewijzigd)

Gees – Schaapveensweg 16: vergunning horeca-exploitatie inclusief terras

Coevorden (Weijerswold) – Europaweg 28: besluit omgevingsvergunning: kappen van kastanje

Coevorden – Modem 17: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing bedrijfshal

Oosterhesselen – Boerhoorn 21: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing dakkapel aan achterzijde

Dalen – centrum: evenementenvergunning voor zomeravondmarkten

Dalen – Oude Dalerveensestraat: aanvraag omgevingsvergunning: organisatie muziekfestival

Coevorden – Kasteel 29: aanvraag omgevingsvergunning: het aanbrengen van (licht)reclame, verwijsborden en vlaggenmasten

Coevorden – Sint Jansstraat: aanvraag omgevingsvergunning: vervanging voordeur

Schoonoord – Brugstraat 6: aanvraag omgevingsvergunning: herbouw woning

Erm – Ermerzand 29: besluit omgevingsvergunning: uitbreiding recreatiebungalow

Gemeente: besluit aanwijzing toezichthouder Omgevingswet

Coevorden – EDS-plein: verkeersbesluit gemeente: parkeerverbodszone EDS-plein

Coevorden – Ballastweg 42: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een linde

Schoonoord – Splittingstraat 4: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een esdoorn

Gemeente: commissievergadering Beeldvorming en oordeelsvorming dinsdag 4 juni

Gees – stroomgebied Geeserstroom: aanvraag omgevingsvergunning: aanpassing voorden, stuwen en drempels

Omgevingsvergunning – ontvangst aanvraag: het plaatsen van een carport, Keuterbrink 13 te Dalen

Provincie

Sleen – Broeklanden 5: terinzagelegging besluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming – positieve weigering

Organisatiebesluit provincie Drenthe 2023

Besluit aanwijzing toezichthouders provincie Drenthe

Openstellingsbesluit GLB-NSP Niet-productieve investeringen in watersystemen Drenthe 2024

Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit op de Loosche Mars, Dalen

Waterschap

Aanvraag omgevingsvergunning van 27 mei 2024 voor gebruik waterlopen (voornamelijk Jongbloedvaart) t.b.v Wildmanrun te Sleen, 14 september 2024