Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door op de links te klikken.

Dalen – De Loo 13: besluit omgevingsvergunning: realisering bijgebouw

Zweeloo – Wheempad 1: besluit omgevingsvergunning: vergroting woning

Gemeente: vergunning voor plaatsing reclameborden ‘Zunnig is zo gedaan’

Dalen – buitengebied nabij Veenhuizerweg 10: vastgesteld bestemmingsplan aanpassing hoogspanningsmasten

Geesbrug – Iepenlaan: evenementenvergunning voor feestweekend juni

Coevorden – Van Limburg Stirumstraat 7: aanvraag omgevingsvergunning: wijziging uitrit

Erm – De Hoek 35: aanvraag omgevingsvergunning: bouw schuur deels buiten woonbestemming

Erm – Ermerzand 71: aanvraag omgevingsvergunning: verbouwing recreatiewoning

Schoonoord – Kibbelveen 7: aanvraag omgevingsvergunning: vergroting bouwvlak voor nieuwe sorteer- en verwerkingsloods

Coevorden – Van Limburg Stirumstraat 7: aanvraag omgevingsvergunning: wijziging uitrit

Schoonoord – Ellertstraat 1: aanvraag omgevingsvergunning: realisering overkapping

Sleen – Brink 1: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing zonnepanelen op dak achterbouw

Noord-Sleen – achter Dorpsstraat 19: vergunning voor organisatie volksfeest

Provincie

Terinzagelegging omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit diverse percelen Dalen

Terinzagelegging omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit diverse percelen Dalen

Waterschap

Dalen – nabij Broekkampsdijk: aanvraag omgevingsvergunning voor aanleg kippenbruggen over waterloop WL03265.

Ontwerpbegroting 2025 gemeenschappelijk openbaar lichaam GBLT

Zwinderen – Verlengde Hoogeveense Vaart: aanvraag omgevingsvergunning voor aanleg twee bodemvallen en bouw stuw met vispassage bij bij waterloop WL03907

Begrotingswijziging 2024 gemeenschappelijk openbaar lichaam GBLT