Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door op de links te klikken.

Gees – Holtweg 7: ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid

Coevorden – hoek Drostenstraat/Burg. Feithsingel: besluit omgevingsvergunning: tijdelijke plaatsing achttien flexwoningen gedurende vijftien jaar

Oosterhesselen – Burg. De Kockstraat 103: aanvraag omgevingsvergunning: legalisering schuur

Coevorden (Vlieghuis) – Europaweg 42: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: uitbreiding en vernieuwing afvalwaterzuivering

Schoonoord – Slenerweg 91: ontwerpbeschikking: wijziging bestemming van recreatie naar wonen, weigering (Vossehol)

Coevorden – Burg. Feithsingel/Drostenstraat: besluit hogere grenswaarde, het bouwen van achttien flexwoningen

Coevorden – hoek Drostenstraat/Burg. Feithsingel: besluit omgevingsvergunning: tijdelijke plaatsing twaalf flexwoningen gedurende vijftien jaar

Schoonoord: Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht Schoonoord

Coevorden – Klinkenvlier: vergunning voor organisatie Vonk Volleybaltoernooi

Gemeente Coevorden: raadzaal: commissievergadering beeldvorming en oordeelsvorming op 9 april

Wachtum – Noordenveldseweg bij de ijsbaan: vergunning voor organisatie Schuurfeest

Schoonoord – Splittingstraat 5: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van twee bomen

Coevorden – Wilhelminasingel 14: ontheffing voor plaatsing afvalcontainer

Dalen – parkeerplaats voor de kerk: standplaatsvergunning

Coevorden – Jeanne de Witstraat 7: besluit omgevingsvergunning: plaatsing dakkapel

Erm – Esweg 6: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van twee kastanjebomen

Coevorden (Vlieghuis) – Europaweg 42: ontwerpbeschikking: actualisering vergunning

Erm – Ermerzand 158: aanvraag omgevingsvergunning: verbouwing recreatiewoning

Schoonoord – Tramstraat 53: aanvraag omgevingsvergunning: tijdelijke plaatsing stacaravan

Sleen – Mottenkampsteeg 4, aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing veldopstelling voor zonnepanelen

Geesbrug – Handelsstraat ong.: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing loods

Coevorden – winkelcentrum Gansehof: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: verwijdering stabiliteitswand

Erm – Ermerzand 83: aanvraag omgevingsvergunning: verbouwing recreatiewoning

De Kiel – Eserstraat 18: aanvraag omgevingsvergunning: legalisering weide-afrastering

Oosterhesselen – Rister 12: aanvraag omgevingsvergunning: vervanging kozijnen

Coevorden – Van Heutszsingel 6: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing twee gevelroosters en wijziging entree

Erm – Ermerzand 111: besluit omgevingsvergunning: intrekking omgevingsvergunning

Coevorden – Markt Coevorden: tijdelijke standplaatsvergunning

Nieuwlande – Veldweg 7: besluit omgevingsvergunning: verbouwing woning

Coevorden – Friesestraat 57: vergunning voor tijdelijke plaatsing container en steiger

Schoonoord – Scheerturfstraat: besluit: tijdelijke afwijking van bestemmingsplan voor een kermis

Meppen – Middendorpsstraat 5: besluit omgevingsvergunning: wijziging constructie woning

Wachtum – Oosterhesselerweg 15: melding in kader activiteitenbesluit omgevingsvergunning: verlenging loods en luifel en plaatsing filtersysteem

Gees – Wethouder H. Euvingstraat ong.: besluit omgevingsvergunning: bouw twee woningen CPO Gees Klimopschool

Provincie

Terinzagelegging ontwerp Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2025

Samenwerking voor plattelandsontwikkeling LEADER – Uitvoering projecten LOS 2024-2026

Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit op diverse percelen aan Oude Dalerveensestraat, Drift en Bosweg

Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit op diverse percelen in Stieltjeskanaal

MIT haalbaarheid Noord-Nederland 2024

Waterschap

Besloten vergadering commissie informatieveiligheid 3 april 2024

Openbare vergadering commissie financiën en beleidsuitvoering 10 april 2024