Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door op de links te klikken.

Coevorden – Grutto 14A: besluit omgevingsvergunning: aanleg uitrit

Aalden – Gebbeveenweg 1: vergunning voor organisatie ‘MONO Gelpenberg Open’

Sleen – Broeklanden (Kruidhaars): besluit omgevingsvergunning: aanleg spoelwaterinfiltratie met natuurvriendelijke oever

Dalen: vergunning voor het houden van een verloting door stichting overblijf BWB-school

Wachtum – Westereind 18: melding in kader activiteitenbesluit omgevingsvergunning: opslag propaangas in bovengrondse tank voor verwarming tijdelijke woonunit

‘t Haantje – Kanaaldijk Zuidzijde 11: besluit omgevingsvergunning: vervanging dakbedekking door geïsoleerde dakplaten

Dalerveen: vergunning voor het houden van een verloting, Stidalschool

Coevorden – Kasteel 1A: ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet

Dalen – parkeerplaats bij kerk Hoofdstraat: standplaatsvergunning

Oosterhesselen – Brink: vergunning voor organisatie Schildersfestival Montmartre Oosterhesselen

Coevorden – Modem 30: aanvraag omgevingsvergunning: tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten gedurende tien jaar, in strijd met het omgevingsplan

Dalen – Ten Holteweg tussen Kolkakkers en Stellingmolen: verkeersbesluit tijdelijk parkeerverbod

Zweeloo – Wheempad 1: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: vergroting woning

Aalden – Oud Aalden 6: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: wijziging bedrijfsruimte in woonruimte

Dalen – Broekkampsdijk 15: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: oprichting biologische legkippenstal

Gemeente Coevorden: agenda raadsvergadering 27 februari

Coevorden – Weijerswold 8: aanvraag omgevingsvergunning: herstel en restauratie bakhuis

Dalen – Veenhuizerweg 4: melding in kader activiteitenbesluit omgevingsvergunning: verlenging jongveestal met ruimte voor afkalfstal

Schoonoord – Alle Boelensstraat 38: besluit omgevingsvergunning: uitbreiding bijgebouw

Schoonoord – Oude Molenstraat 4: aanvraag omgevingsvergunning: realisering inrit

Geesbrug – Verlengde Hoogeveense Vaart 178: ontwerpbeschikking: het hebben van een kinderopvang met BSO

Dalen – Galgaten: vergunning voor organisatie van het evenement Club T-Bone

Coevorden (Vlieghuis) – Europaweg 42: aanvraag omgevingsvergunning: uitbreiding en vernieuwing afvalwaterzuivering

Coevorden – centrum: vergunning voor de organisatie van een boeken- en muziekmarkt

Schoonoord – grasveld Scheerturfstraat: aanvraag omgevingsvergunning: organisatie tweedaags (muziek)evenement

Sleen – Bontekoestraat ong.: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: bouw woning

Coevorden – Krimweg: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: plaatsing cameramasten

Dalen: vergunning voor het houden van een huis-aan-huiscollecte

Noord-Sleen – Dorpsstraat 13: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: bouw woning

Schoonoord – Tramstraat 17: alcoholwetvergunning

Provincie

Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit op de Carspelstraat, Ettenstraat en Dingspelstraat in Sleen

Waterschap

Beheerregeling informatiebeheer waterschap Vechtstromen 2023

Archiefverordening waterschap Vechtstromen 2023

Zweeloo – Nabij Aelderstraat: aanvraag omgevingsvergunning voor waterinlaat uit de Aelderstroom t.b.v. vistrap en overdracht grond aan waterschap