Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door op de links te klikken.

Gemeente Coevorden: uitvoeringsbesluit wijziging subsidieregeling onderhoud buitensportaccommodaties

Coevorden (Steenwijksmoer) – Veenschapsweg 3: besluit omgevingsvergunning: legalisering tijdelijke woonunit gedurende twee jaar

Coevorden – Commissaris Gaarlandtlaan 23: besluit omgevingsvergunning: tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen

Aalden – Molenwijk 1 t/m 4: besluit omgevingsvergunning: aanleg inritten

Coevorden – sportpark Klinkenvlier: besluit omgevingsvergunning: tijdelijke plaatsing blokhut gedurende tien jaar

Coevorden – Katshaarweg 2: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: aansluiting NAM-locatie op de bestaande injectiewatertransportleiding

Coevorden – Monierweg 26: melding omgevingsvergunning: start autowasstraat, wasboxen en stofzuigers

Gemeente Coevorden: aanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming

Coevorden – Molenstraat 23: vergunning verleend voor plaatsing steiger en container

Gemeente Coevorden: werkwijze onderzoek Rekenkamer Coevorden

Gemeente Coevorden: reglement van orde Rekenkamer Coevorden 2023

Coevorden – Van Pallandtlaan 5: ontwerpbeschikking brandveilig gebruik gebouw

Gemeente Coevorden – Kasteel 1: openbare commissievergadering gemeenteraad op dinsdag 28 november

Noord-Sleen – Naoberserf 4: besluit omgevingsvergunning: plaatsing bijgebouw

Provincie

Subsidieregeling behoud of herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2021-2024

MKB-haalbaarheidsvoucher

Uitvoeringsbesluit behorend bij de uitvoeringsregeling Kansen Verzilveren voor Vakmanschap 2021

Besluit subsidieplafonds 2024