Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door op de links te klikken.

Schoonoord – Tramstraat 73: voor de organisatie van de ‘Reuzegezellige Kerstmarkt’

Aalden – Paardelandsdrift 22: aanvraag omgevingsvergunning: verbouwing woning en plaatsing erfafscheiding

Dalen – Wettringerlaan 1: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van vier beuken

Zwinderen – Burg. Legroweg 17a: aanvraag omgevingsvergunning: het hebben van een vakantiewoning

Gemeente Coevorden: gewijzigde vastgestelde Omgevingsvisie gemeente Coevorden

Erm – Ermerzand 131: besluit omgevingsvergunning: uitbreiding recreatiebungalow

Coevorden – Stevinweg 3 en 5: besluit omgevingsvergunning: bouw loodsen en aanleg inritten

Oosterhesselen – Burg. De Kockstraat 42: besluit omgevingsvergunning: het kappen van twee eiken

Wezup – Wezuperstraat 15: alcoholwetvergunning

Wezup – Wezuperstraat 15: exploitatievergunning inclusief terras

Benneveld – Bennevelderstraat 30: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een paardenkastanje

Benneveld – Bennevelderstraat 41: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Coevorden – Churchilllaan 53: besluit omgevingsvergunning: plaatsing airco-unit op balkon

Geesbrug – Handelsstraat ong.: aanvraag omgevingsvergunning: bouwen bedrijfspand en aanleg inrit

Coevorden (Steenwijksmoer) – Hoofdweg 94: besluit omgevingsvergunning: aanbrengen van beplanting en waterpoelen

Dalen – De Waag en De Spinde: voor de organisatie van de Sinterklaasintocht

Coevorden (Steenwijksmoer) – Hoofdweg 81: besluit omgevingsvergunning: het kappen van vijf eiken

Dalen – Reindersdijk 24: vergunning voor de organisatie van een pop-upkerstmarkt

Sleen – Brink 18: aanvraag omgevingsvergunning: legalisering kapschuur

Oosterhesselen – Edveensweg 19: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Coevorden – Katshaarweg ter hoogte van SC-313: aanvraag omgevingsvergunning: aanleg stroomkabels en glasvezel

Oosterhesselen – Beatrixlaan 65: aanvraag omgevingsvergunning: verbouwing woning

Coevorden – plaatsing reclameborden voor open dag De Nieuwe Veste

Beleidskader Huisvesting Internationale Werknemers Shortstay

Sleen – Broeklanden 5: besluit omgevingsvergunning: vernieuwing bestaande schuur

Geesbrug – Witte Menweg 4a-53: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: het (deels tijdelijk) uitbreiden van de recreatiewoning

Dalen – De Bente 28: aanvraag omgevingsvergunning: toepassing ruimte-voor-ruimteregeling

Wachtum – Westereind 18: besluit omgevingsvergunning: intrekking bouwvergunning op verzoek aanvrager

Coevorden – Van Heutszpark: besluit omgevingsvergunning: wijziging eerder verleende vergunning m.b.t. een schuur

Provincie

Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2024

Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Drenthe 2016

Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Drenthe

Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe

Waterschap

Verordening op de fractie-ondersteuners 2019

Kostentoedelingsverordening Vechtstromen 2024

Toestemming voor aanleggen van kabel ten behoeve van huisaansluiting aan de Burg. Gautiersingel te Coevorden, in waterloop WL03300

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

EFRO-Openstelling ‘(Verder) Werken aan onderscheidend vermogen’

MKB-Regeling 2020