Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door op de links te klikken.

Sleen – Menso Altingstraat 3: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van twee kastanjes

Coevorden – Data 2A: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een populier

Coevorden – Katshaarweg: besluit omgevingsvergunning: aanplant bosperceel

Gees – Tilweg 2: besluit omgevingsvergunning: plaatsing zonnepanelen

Coevorden – Mijndert van der Thijnensingel 6: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van twee fijnsparren

Sleen – Vijverbrinkenweg: besluit omgevingsvergunning: aanleg tweede inrit

Schoonoord – Maatschappijweg 12: besluit omgevingsvergunning: uitbreiding kantoor

Dalerveen – nabij Hoofdstraat 124: besluit omgevingsvergunning: het kappen van acht bomen

Dalen – Luunkamp 16: besluit omgevingsvergunning: het kappen van twee eiken

Coevorden – Van Pallandtlaan: besluit omgevingsvergunning: upgrading gebouw

Provincie

Vaststelling Toelichting kennisgeving Voornemen, participatie en milieueffectrapportage Drents Overijsselse Netversterking (DON) Oost

Waterschap

Openbare vergadering commissie financiën en beleidsuitvoering 15 november 2023

Openbare vergadering opgavegerichte commissie 15 november 2023