Coevorden – De gemeente Coevorden heeft de laatste jaren veelvuldig gebruik gemaakt van externe inhuur van mensen, maar wil daar voor een groot deel vanaf. Veelal werd besloten tot inhuur om te voldoen aan grote opgaven en ambities terwijl sprake was van hoge werkdruk en een hoog verloop van medewerkers.

Dit staat in de kaderbrief, die vanavond -donderdag 4 juli- wordt besproken door de gemeenteraad.

De uitgaven voor externe inhuur van medewerkers waren afgelopen jaar rond 8,5 miljoen euro ten opzichte van de vastgestelde loonsom van ongeveer 20,8 miljoen euro. Die cirkel wil het college doorbreken en de vaste formatie uitbreiden. De inhuur zou maximaal 20 procent moeten zijn.

De inhuur van mensen leidt tot veel extra werk in de vorm van werven, selecteren, inwerken en weer de taken overdragen om het proces opnieuw te doorlopen. “Daarom is de organisatie minder effectief is dan we graag zouden willen”, schrijft het college in de kaderbrief.

Om die reden zoekt het college meer stabiliteit. “Vaste medewerkers gaan zich meer verbonden voelen, bouwen stabiele relaties op zowel in de samenleving als met collega’s.”

De vergadering van vanavond vindt plaats in het gemeentehuis en begint om 19.30 uur. De vergadering is te volgen vanaf de publieke tribune en via livestream. De kaderbrief is de opmaat naar de Programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 en behandelt alle beleidsterreinen.