Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door op de links te klikken.

Gees – Wethouder H. Euvingstraat: besluit omgevingsvergunning: het kappen van zes bomen

Gees – Holtweg 9: besluit omgevingsvergunning: realisering tijdelijke opvanglocatie voor vluchtelingen

Aalden – Oldeveen 8: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: realisering monovergister

Dalen – Hoogehaar 6: aanvraag omgevingsvergunning: uitbreiding woning

Meppen – Oldeveen 12: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: realisering monovergister

Schoonoord – Slenerweg 1: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: legalisering vijftien bestaande verhuurkamers

Dalen – Veenhuizerweg 8: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: bouw bedrijfswoning

Noord-Sleen – Wolfgarensweg 3: voor de organisatie van een ‘Warme Wintermarkt’

Gemeente: ontheffing voor het plaatsen van reclameborden Vrijwilligersplatform Coevorden

Coevorden – Berlijnseweg 1: besluit omgevingsvergunning: plaatsing nieuwe inrit en verplaatsing bestaande inrit en weegbruggen

Erm – Ermerzand 131: aanvraag omgevingsvergunning: uitbreiding recreatiebungalow

Sleen – Drostenstraat 49: aanvraag omgevingsvergunning: bouw kapschuur

Coevorden – Looweg 72: besluit omgevingsvergunning: bouw woning

Dalen – Hoogehaar 6: besluit omgevingsvergunning: uitbreiding woning

Coevorden (Steenwijksmoer) – Veenschapsweg 3: aanvraag omgevingsvergunning: legalisering tijdelijke woonunit gedurende twee jaar

Aalden – Aelderstraat 65: aanvraag omgevingsvergunning: toevoeging vier appartementen

Coevorden (Nieuwe Krim) – Nieuwe Dijk 27: besluit omgevingsvergunning: vergroten schuur

Coevorden – Commiezenweg ong.: aanvraag omgevingsvergunning: bouw woning

Aalden – Aelderholt: aanvraag omgevingsvergunning: bouw loods voor wasgoedopslag

Geesbrug – Energiestraat 24: aanvraag omgevingsvergunning: wijziging gevel

Sleen – Bontekoestraat 7: besluit omgevingsvergunning: bouw onderkelderd bijgebouw

Coevorden – Europarkallee 1: besluit omgevingsvergunning: tijdelijke uitbreiding kantoor

Noord-Sleen – ‘t Haantje 77: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing omheining

Dalerveen – Hoofdstraat 138: besluit omgevingsvergunning: het hebben van een bed en breakfast

Coevorden – De Mars 1 en Vosmatenweg 2: aanvraag omgevingsvergunning: wijziging gevel

Coevorden (Weijerswold) – Weijerswold 20: aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten 2024

Agenda Raadsvergadering Oordeelsvorming en besluitvorming 7 november

Beleidsregel zelfbewoningsplicht Coevorden 2023

Agenda Raadsvergadering Oordeelsvorming en besluitvorming 2 november

Coevorden – Rijnsestraat 22: besluit omgevingsvergunning: realisering twee appartementen

Sleen – Broekveldstraat en Drostenstraat: ontwerpbeschikking: bouw negen (huur)woningen

Gemeente Coevorden, centrum e.o. in Coevorden, voor de organisatie van de Ganzenmarkt, de Ganzenloop en najaarskermis 2023

Sleen – Ter Borghstraat: ontwerpbeschikking: bouw zeven (huur)woningen

Gees – Nieuwe Eggenkamp: aanvraag omgevingsvergunning: legalisering schuur en afwijking van bestemmingsplan

Besluit gemeentelijk stembureau

Coevorden – centrum: voor de organisatie van Reuring in de Veste, IJzerkoekenoproer en kerstbraderie

Schoonoord – Tramstraat: aanvraag omgevingsvergunning: uitbreiding loods

Coevorden – Markt 8: aanvraag omgevingsvergunning: uitvoering interne wijziging en toevoeging woonruimte

Oosterhesselen – Boonakker 15: aanvraag omgevingsvergunning: uitbreiding woning door uitbouw

Coevorden – Grutto 14A en 14B: aanvraag omgevingsvergunning: wijziging reeds verleende vergunning

Coevorden – centrum: voor de organisatie van een kerstmarkt

Erm – Ermerzand 161: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: verbouwing recreatiewoning

Coevorden – Van Heutszpark 20: aanvraag omgevingsvergunning: wijziging eerder verleende vergunning m.b.t. een schuur

Coevorden – sportpark Klinkenvlier: aanvraag omgevingsvergunning: tijdelijke plaatsing blokhut gedurende tien jaar

Oosterhesselen – Edveensweg 19: aanvraag omgevingsvergunning: bouw woning

Meppen – weiland naast Mepperdennenweg 2, vergunning voor de organisatie van ‘Erpels d’r uut’

Dalen – Hoofdstraat 36: exploitatievergunning inclusief terras

Dalen – Hoofdstraat 36: alcoholwetvergunning

Coevorden – centrum: vergunning voor de organisatie van de sinterklaasintocht

Provincie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Drenthe 2022

Waterschap

Toestemming voor vervanging netstation, verwijdering kabels, aanleg elektriciteitskabels, realisering huisaansluitingen en verbreding bestaande dam met duiker DK27621 in waterlopen WL03264 (afvoervak AV09889) en WL03562 (afvoervak AV09917), nabij Stieltjeskanaal 15 en 17 in Stieltjeskanaal

Besluit intrekken verbod op onttrekking van oppervlaktewater uit openbare vijvers waar geen wateraanvoer mogelijk is