Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door op de links te klikken.

Coevorden – Friesestraat, Bentheimerstraat en Markt: voor de organisatie van een Duitse Dag 2023 op 3 oktober

Aanwijzingsbesluit loco-gemeentesecretaris

Subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen RegioDeal

Coevorden – Scholekster 4: aanvraag omgevingsvergunning: uitbreiding inrichting

Schoonoord – Brugstraat 25: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing klokkenstoel

Gemeente Coevorden – beleidsregel bijtincidenten honden

Coevorden – Grutto 14: maatwerkvoorschriften voor geluid

Coevorden (Steenwijksmoer) – Hoofdweg 105: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing zonnepanelen

Aalden – Gelpenberg 19: melding omgevingsvergunning in kader activiteitenbesluit: plaatsing 50 zonnepanelen grondopstelling naast vleeskalverstal

Dalen – Vossebelt 22: aanvraag omgevingsvergunning: verbouwing woning

Gemeente Coevorden – plaatsing driehoeksborden voor Regenboogweek

Coevorden – De Pampert: voor de organisatie van het Ganzenfestival

Gemeente Coevorden: gedeeltelijk onherroepelijk bestemmingsplan Kernen Coevorden

Coevorden – Van Heutszsingel 31: aanvraag omgevingsvergunning: bouw schuur

Waterschap

Toestemming voor aanleg vlonderpad over waterloop WL06715 (Geeserstroom) nabij de Plagmadijk in Gees/Oosterhesselen

Toestemming voor aanleg kabel voor netuitbreiding van net Enexis met middenspanningskabel binnen de beschermingszone van waterloop WL003278, waterloop WL03299 (Kanaal Coevorden-Zwinderen en deels in de kering van het Kanaal Coevorden-Zwinderen, nabij de Berkmeerweg en Wittenweg Dalen

Toestemming voor aanleg kabels (distributieleiding) parallel aan en kruisend met waterlopen WL02749 (Lutterhoofdwijk) en WL07330 (Kanaal Coevorden-Zwinderen) en tevens in de beschermingszone van de kering van de waterlopen, nabij Krimweg Coevorden