Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Dalen – Hoofdstraat en het plein: voor de organisatie van het VrijMiBo Festival

Coevorden – Drostenhal: melding voor de organisatie van een sport- en spelmiddag BSV Buitenvree

Dalen – Hoogehaar 15: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: de bouw van een jongveestal

Oosterhesselen – Burg. De Kockstraat 57: ontvangst melding omgevingsvergunning: aanleg vijf individuele gesloten bodemenergiesystemen

Coevorden – Nieuwe Veste: melding voor de organisatie van een duurzaamheidsmarkt

Coevorden – Marconiweg 6: aanvraag omgevingsvergunning: aanpassing bestaand gebouw 2

Coevorden – Marconiweg 6: aanvraag omgevingsvergunning: aanleg procesinstallaties in de Alley

Coevorden – Marconiweg 4: aanvraag omgevingsvergunning: aanpassing bestaand gebouw 7

Coevorden – Marconiweg 6: aanvraag omgevingsvergunning: aanpassing bestaand gebouw 1

Coevorden – Marconiweg 6: aanvraag omgevingsvergunning: aanpassing bestaand gebouw 4

Sleen – Brink 1: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing overkapping voor stalling van fietsen

Coevorden (Vlieghuis) – Europaweg 46: aanvraag omgevingsvergunning: realisering B&B (legalisatie)

Diphoorn – Diphoorn 11: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing foliebassin voor mestopslag

Coevorden – Marconiweg 6: aanvraag omgevingsvergunning: aanpassing bestaand gebouw 6

Coevorden – Marconiweg 6: aanvraag omgevingsvergunning: aanpassing bestaand gebouw 3

Dalerpeel – Vlonder ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Coevorden – Marconiweg 4: aanvraag omgevingsvergunning: aanpassing bestaand gebouw 5

Sleen – Boelkenweg en Brink: verkeersbesluit gemeente Coevorden: instelling verplichte rijrichting

Coevorden – Marconiweg 6: aanvraag omgevingsvergunning: bouw stofvernevelaar en watersilo

Zwinderen (ten zuidoosten) – verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: aanleg bos als herplantplicht voor project NABO415 Holsloot, zuidzijde A37

Coevorden – De Hulteweg 3: besluit omgevingsvergunning: verbouwing kantoorruimtes (van tijdelijk naar permanent gebruik)

Dalen – Hoogehaar 12-13: besluit omgevingsvergunning: toestemming om agrarische bedrijfswoning particulier te bewonen

Geesbrug – Energiestraat 22: aanvraag omgevingsvergunning: aanpassing voorgevel

Provincie

Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023

Investeringsregeling Reductie Stikstofemissie Noord-Nederland

Subsidieregeling Energiestudies industriële bedrijven provincie Drenthe

Subsidieregeling Knelpuntenpot woningrealisatie Drenthe

Milieueffectrapport (MER) ten behoeve van Nature Energy Netherlands, De Mars 14 Coevorden

Waterschap

Openbare vergadering algemeen bestuur 31 mei