Covorden – Het college zal gaan onderzoeken of er mogelijkheden zijn om woningzoekenden met lokale binding of met economische of maatschappelijke binding aan de gemeente voorrang te geven bij het toewijzen van sociale huurwoningen en nieuwbouwwoningen. Dat is de uitkomst van een door BBC2014 en CDA ingediende motie die afgelopen dinsdagavond door alle partijen in de gemeenteraad werd gesteund.

Er zijn plannen voor het bouwen van sociale huurwoningen en nieuwbouwhuizen, onder andere in Coevorden, Sleen en Schoonoord. In de motie staat: “Veel inwoners kunnen geen passende woning vinden binnen de gemeente en worden daardoor gedwongen de gemeente te verlaten. Op basis van de Huisvestingswet 2014 kunnen gemeenten sturen op de woonruimteverdeling. Er is een vernieuwde Huisvestingswet 2023 opgesteld, waarmee de Tweede en Eerste Kamer nog moeten instemmen. Daarin staat dat gemeenten op basis van de huisvestingswet een eigen gemeentelijke huisvestingsverordening moeten maken.”