Regio – Voor nieuwkomers in Nederland vormt de taal vaak een grote hindernis bij het vinden van werk en op de werkvloer zelf. Om ervoor te zorgen dat deze groep mensen kan meedoen, wordt gewerkt aan het creëren van driehonderd taalrijke werkplekken bij werkbedrijven en reguliere werkgevers in de regio.

Dat is een samenwerking tussen de gemeenten Coevorden, Emmen en Borger-Odoorn en de EMCO-groep, Menso, Wedeka, Drenthe College en IVIO-Opleidingen. Er is daarvoor subsidie ontvangen van het Europese Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF).

Met de nieuwe Wet Inburgering is er al meer aandacht voor participatie op het gebied van werk. Dit project biedt statushouders bij hun inburgeringsplicht extra taalgerichte ondersteuning en begeleiding op de werkplek, onder andere door het inzetten van een jobcoach. Zo wordt het leren van beroepsvaardigheden gecombineerd met de Nederlandse taal om drempels weg te nemen richting de arbeidsmarkt.

Ondersteuning op de werkvloer

Gedurende het project krijgen werkgevers en werknemers de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen. Naast de inzet van een jobcoach op de werkvloer krijgen werkgevers ondersteuning vanuit het project, zoals kennis over cultuurverschillen. Op deze manier wordt verwacht werkgevers te helpen bij het duurzaam invullen van vacatures en statushouders meer kansen te bieden op een plek op de arbeidsmarkt.

Werkplekken gezocht

Een deel van de taalrijke werkplekken wordt gerealiseerd bij werkbedrijven EMCO-groep en Wedeka. Daarnaast wordt gezocht naar reguliere werkgevers die deze groep een kans willen geven. Dit kan door deel te nemen aan participatietrajecten of door het bieden van een arbeidscontract. Belangstellende werkgever kunnen contact opnemen met Geert Veenstra van Menso via g.veenstra@menso-emmen.nl of 06-46000744.

Foto: pexels.com