Coevorden – Burgemeester Renze Bergsma reikte vanochtend maar liefst elf koninklijke onderscheidingen uit. De burgemeester bezocht de gedecoreerden thuis, vanmiddag was er een gezellige samenkomst van de nieuwe lintjesdragers in de raadzaal in Hof van Coevorden. Tien van hen zijn benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau, één persoon werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Bergsma sprak elke gedecoreerden kort toe. Het officiële gedeelte eindigde met het zingen van een couplet van het Wilhelmus en het uitbrengen van een toost. De muzikale begeleiding was in handen van Jan Benjamins en Brent Hulzebosch.

Ridder

De heer Peter Pluijter (1947) uit Erm is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zijn verdiensten zijn: Drenthe Bond KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie), bestuurslid, 1965-2010; Esdalruiters Emmen, mede-oprichter, instructeur, secretaris, voorzitter, 1968-1993; KWPN (Koninklijk Warmbloedpaard Nederland) regio Drenthe, voorzitter, 2010-2016; Concours Hippique De Wolden, vice-voorzitter, 2011-2021

Lid

Tot lid in de Orde van Oranje Nassau zijn benoemd:

De heer Jaap de Haan (1952) uit Coevorden: voetbalvereniging Raptim, trainer jeugd en dames, 1980-2010; bestuurslid technische zaken, 1982-2013; voorzitter, 2013-2022.

Mevrouw Anneke Kaijser (1955) uit Aalden: Sweel Cultureel, bestuurslid, 2005-2019; mantelzorger voor buren; Stichting Aelderhooghe Kunsten, bestuurslid, 2005-heden; LTC Zweeloo, secretaris, 2008-heden

De heer Jan Knol (1960) uit Schoonoord: mantelzorger voor ouders en buurvrouw; Rabobank Sleen (later Rabobank Klenckeland), lid van de raad van commissarissen, 1994-2007; Ondernemersvereniging Schoonoord, lid en voorzitter, 1997-2015; Koepel 6 gemeente Coevorden, bestuurslid, 1998-2008; Dorpsbelangen Schoonoord, voorzitter 2011-2014; KSC Schoonoord, voorzitter 2016-2019; Denktank levensbestendige woningen Schoonoord (overkoepelend met gemeente Coevorden), lid, 2019-heden; winnaar beste leerbedrijf van het jaar provincie Drenthe, SBB samenwerkingsorganisatie (middelbaar) beroepsonderwijs, 2018-2019

De heer Reint Kuijer (1962) uit Aalden: Muziekvereniging Blaas Op Maat (BOM), penningmeester-voorzitter, 1985-heden; Veiligheidsregio Drenthe (VRD), Brandweer Zweeloo, postchef, 1987-2022; Molenvereniging Vrienden van de Aeldermeul, algemeen bestuurslid en mede-organisator evenementen, 1990-heden; Ondernemersvereniging Zweeloo, secretaris/bestuurslid, 2007-2022

De heer Harm Oving (1950) uit Schoonoord: Gereformeerde Kerk Schoonoord, vrijwilliger tot op heden; Gospelkoor Sola Fide, voorzitter, 1994-1999, Christelijk Gemengd Koor Sola Gratia Schoonoord, voorzitter, 1996-2021; Christelijk Mannenkoor Beilen, voorzitter, 2015-heden

Mevrouw Alie Roeles-Meppelink (1953) uit Sleen: Stichting Vrienden van De Schoel, secretaris, penningmeester tot op heden; Speeltuinvereniging Kindervreugd, secretaris tot op heden; Stichting Activiteiten Sleen (SAS), nu Promo Sleen, mede-oprichter, voormalig secretaris, marktmeester markt Koninginnedag, 1982-heden; Sleener Molenstichting De Hoop, secretaris, 2010-heden; multifunctioneel centrum De Brink, secretaris, 2016-2022; Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn, bestuurslid, 2016-heden

Mevrouw Jelly Schluter-van Dijk (1948) uit Coevorden: Platform Gehandicaptenbeleid gemeente Coevorden, voorzitter, 2006-heden; WMO-raad Coevorden, bestuurslid en afgevaardigde voor mensen met een beperking, 2008-2016; Invulhulp Coevorden, invullen en bijstaan bij aanvragen documenten, 2013-heden; Adviesraad Sociaal Domein, bestuurslid, 2016-heden; Zorg en Maatschappelijke Ondersteuning, bestuurslid, 2016-heden; Bewonerscommissie Woonvorm St. Franciscus (Tangenborgh), lid, 2022-heden

Mevrouw Janny Stegen-Eggens (1949) uit Schoonoord: Begrafenisvereniging Schoonoord-Odoornerveen, beheerder aula/aflegster, 1982-2022

De heer Jan Vinckers (1943) uit Coevorden: Historische Vereniging Stadt en Heerlickheydt Coevorden, voorzitter en lid werkgroepen, 2004-heden; PvdA gemeente Coevorden, raadslid, 2006-2014

Mevrouw Joke Weis-Holwarda (1955) uit Aalden: Stichting Aelderhooghe Kunsten, bestuurslid, 2005-heden; Sweel Cultureel, bestuurslid, 2016-2019.