Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Wachtum – Bekendmaking voornemen onttrekken aan de openbaarheid gedeelte Noord Esch te Wachtum (art. 9 Wegenwet)

Openbare commissievergadering van de raad der gemeente Coevorden op dinsdag 6 oktober 2020

Coevorden – Einsteinweg 5: voor het wijzigen van de brandmeldinstallatie (aanvraag)

Coevorden – Krimweg 20: voor het aanbrengen van damwand en handelsreclame (verleend)

Sleen – Anssenstraat 24: voor het kappen van een beuk (aanvraag)

Aalden – Baander 11: voor het bouwen van een woning (aanvraag)

Benneveld – Kampweg ong.: voor het aanleggen van een uitrit (aanvraag)

Geesbrug – Verl Hoogeveense Vaart 85: voor het verbouwen van de woning (aanvraag)

Coevorden – Harm Koningstraat 33: voor het uitbreiden van de woning (aanvraag)

Sleen – Brink 11: voor het realiseren van een inrit (verlenging)

Waterschap

Waterschap Drents Overijsselse Delta – peilbesluit Boezem van Noordwest-Overijssel

Definitief besluit Legger oppervlaktewaterlichamen Waterschap Drents Overijsselse Delta 2020