Coevorden/Schoonoord – Het Taalpunt, met vestigingen in de bibliotheek Coevorden en Schoonoord, is vorige maand gecertificeerd. Dit betekent dat zij aan de vereiste kwaliteitsstandaard van Taalhuizen in Nederland voldoet.

In december deed het Taalpunt mee aan een kwaliteitsonderzoek. Gisteren, woensdag 12 april, onthulde wethouder Jeroen Huizing een gevelbordje waarop het nieuwe kwaliteitscertificaat zichtbaar is. Het Taalpunt ondersteunt inwoners van de gemeente Coevorden bij het verbeteren van basisvaardigheden.

Taalpuntcoördinator Marleen Herbers: “Een op de zeven inwoners van de gemeente Coevorden is laaggeletterd. Dat betekent bijvoorbeeld dat je moeite hebt met lezen en schrijven. Het kan ook zijn dat je rekenen lastig vindt of dat het je ontbreekt aan digitale vaardigheden. Als je onvoldoende basisvaardigheden hebt, beperkt je dat om mee te kunnen doen in de samenleving.”

Dichtbij inwoners

“Vanuit de Taalpunten willen we onze inwoners graag helpen om die basisvaardigheden te verbeteren. Dat doen we met dertig vrijwilligers, in de hele gemeente Coevorden, dichtbij onze inwoners. Met het onderzoek hebben we onze werkwijze laten beoordelen en hoe het staat met de kwaliteit van onze dienstverlening en de toekomstbestendigheid van onze organisatie. Ik ben blij met de resultaten!”

Meedoen in de maatschappij

De Taalpunten werden in 2017 gestart. Ze werven actief cursisten, regelen oefenplekken en/of materialen, verwijzen laaggeletterden naar passend aanbod en bieden laagdrempelige cursussen basisvaardigheden met als doel dat inwoners beter kunnen meedoen in de maatschappij. Ook koppelen ze vrijwilligers/taalmaatjes aan cursisten en ondersteunt ze de taalvrijwilligers met trainingen en spreekuren.

Spin in het web

De resultaten van het kwaliteitsonderzoek en de certificering zijn een mooie aanleiding om de kwaliteit vast te houden en waar mogelijk nog verder te verbeteren. Het Taalpunt in Coevorden en Schoonoord is een spin in het web binnen de gemeente Coevorden. Daarbij wordt samengewerkt met Maatschappelijk Welzijn Coevorden, de Bibliotheek, Drenthe College en Stichting Lezen en Schrijven. De Taalpunten worden gefinancierd door de gemeente en een bijdrage uit de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB).

Foto: gemeente Coevorden.