Coevorden – In de raadzaal werd vandaag de jaarlijkse Politieke Jongerendag voor havoleerlingen van De Nieuwe Veste gehouden. De leerlingen, die als beste uit het debat kwamen, waren in willekeurige volgorde Mark Sikkema, Belgin Eski, Niels ten Caat, Nicole van der Pers en Dian Jansink.

Ton Soppe (BBC2014), André Oudeboon (VVD), net raadslid-af Derk ten Berge (BBC2014) en ’s middags ook Eddy Heeling (CDA) beoordeelden de kandidaten op criteria als vasthoudendheid, doorvragen, houding, voorbereiding en lef.

Lange dag

Het was een lange dag: van 8.00 tot circa 15.00 uur werd volop gedebatteerd over de ingediende voorstellen. De partij Greenwater wilde de energietransitie verbeteren en promoten door alle bussen op de lijndiensten in de gemeente Coevorden op waterstof te laten rijden. Dit voorstel werd aangenomen.

Ook het voorstel van Meer Aantrekkelijk Coevorden (MAC) kon de goedkeuring wegdragen. Het voorstel was om Coevorder meer naamsbekendheid te geven en aantrekkelijker te maken, zeker in het licht van de economie. De partij Aantrekkelijk Coevorden pleitte voor meer vergroening, maar dat voorstel haalde het niet. Het beter scheiden van grondstoffen van de PvG haalde het wel.

De AP wilde een plan van aanpak voor de binnenstad. Deze partij vond de markthal overbodig en zo waren er nog wat punten uit de gemeentelijke plannen die naar de mening van deze partij nog wat aanpassingen behoeven. Dit voorstel werd weggestemd. CIK wilde, dat Coevorden een zichtbare regenbooggemeente wordt door bijvoorbeeld het plaatsen van bankjes en aanleg van rotondes in regenboogkleuren. Dit voorstel werd aangenomen.

BMW vond, dat gekleurde kattenogen op de shared space en de Van Heutszsingel kunnen komen om de snelheid van automobilisten te reduceren. Dat voorstel werd echter niet aangenomen. De PDVK wilde een subsidie voor kinderopvang invoeren ten behoeve van ouders, die een uitkering hebben. Voor deze partij was het jammer, dat het niet genoeg stemmen kreeg.

Tot slot stelde het Forum van Verbinding voor om een treinverbinding tussen Zwolle en Groningen te realiseren. Het voorstel haalde het niet.

“Jullie waren geweldig”

Docent Maarten Verheijen was zeer te spreken over het verloop van de dag. Hij liet weten, dat er ook veel humor was. Zo kwamen er termen voorbij als boomknuffelaars en uitspraken als ‘Verdrinken in een haven waar geen boten kunnen varen’. Hij prees de leerlingen voor hun inzet. “Jullie waren geweldig.”

Uitstapje

In het voorjaar gaan leerlingen van het vwo in debat. Dan worden weer vijf leerlingen uitgekozen. Elke politieke partij zorgt elk jaar voor een cadeautje in de vorm van een uitstapje. Ditmaal is het de beurt aan BBC2014, die na het tweede debat voor een leuk programma zorgt.