Coevorden – Net als Coevorden werkt stad Groningen toe naar de herdenking van 350 jaar Ontzet in 2022, waarin Carl (von) Rabenhaupt een grote rol speelde. Hij overleed op 12 augustus 1675 in Coevorden en daarom werd juist vandaag een krans gelegd bij de gedenksteen in de hervormde kerk.

Samenwerking

De kranslegging kwam voort uit een samenwerking van de Koninklijke Vereeniging Volksvermaken Groningen en de Stichting Garnizoensstad Vesting Coevorden, die beide goed vertegenwoordigd waren. Ook zijn er inmiddels contacten gelegd met de stad Münster in Duitsland.

Vanmiddag was er eerst een korte bijeenkomst in het Kasteel. Burgemeester Bert Bouwmeester zei met een kwinkslag, dat Coevorden in 2036 vier jaar voor Groningen het duizendjarig bestaan viert. Maar eerst staat het jaar 2022 volop in de belangstelling.

Rabenhaupt

Carl Rabenhaupt (zo staat zijn naam op de gedenksteen) stierf op 12 augustus 1675 en werd op 3 september 1675 begraven in de kerk in Coevorden. De toenmalige burgemeester van Groningen onthulde negentig jaar geleden de gedenksteen voor Carl Rabenhaupt.

In 1672 verdedigde legercommandant Carl Rabenhaupt de stad Groningen tegen aanvallen van de bisschop Bernard von Galen van Münster oftewel Bommen Berend. Na een dappere strijd versloeg Rabenhaupt het leger van de bisschop van Münster. In december 1672 bevrijdde Rabenhaupt de stad Coevorden van de troepen van Bommen Berend met behulp van een kaart, gemaakt door de plaatselijke schoolmeester Mijndert van der Thijnen en een biezen brugconstructie over het bevroren water van de stadsgracht.

Tekst en uitleg

Na een wandeling met begeleiding van trommelaar Albert Metselaar en de piekeniers van de Schutterij van Koeverden gaf historicus Gerrit Kleis tekst en uitleg over de gang van zaken in die tijd, dat werd zeer gewaardeerd door de aanwezigen. Richard van Rijssen van Volksvermaken Groningen sprak lovende woorden over Coevorden in tegenstelling tot de burgemeester, die negentig jaar geleden de gedenksteen voor Carl Rabenhaupt onthulde.

Tot slot legden burgemeester Bert Bouwmeester en wethouder Jeroen Huizing een krans bij de gedenksteen in de kerk.

Bij de viering van het 250-jarig ontzet van Coevorden in 1922 ontstond het plan voor een monument ter ere van Mijndert van der Thijnen. Dat monument staat in het Van Heutszpark.

Nu werken Coevorden en Groningen toe naar 2022 om dan groots uit te pakken. Eind augustus vinden voor de derde maal de Garnizoensdagen Coevorden plaats als opmaat naar 2022. In dezelfde week zijn er ook feestelijkheden van Groningens Ontzet in 1672.

Meer nieuws over de Garnizoensdagen staat op de website en op Facebook.