Gees – De jaarlijkse korpsavond van de brandweerposten in de gemeente Coevorden vond woensdag 8 mei plaats in De Zwerfkei in Gees. Het werd weer een feestelijke bijeenkomst met muziek van De Moeflons.

Sander Bosma, hoofd incidentbestrijding van de brandweerkorpsen in de gemeente (Coevorden, Schoonoord, Sleen, Zweeloo en Zwinderen) gaf eerst een korte weergave van het afgelopen jaar. “er zijn behoorlijk wat meldingen geweest met een verscheidenheid aan incidenten. Het totaal aantal meldingen was 276, waarvan 156 met betrekking tot brand, 29 in het kader van hulpverlening en 91 in de categorie overige, te weten leefmilieu, gezondheid en dienstverlening.”

Impact

Bosma vervolgde: “Incidenten hebben altijd impact, soms en meer en soms in mindere mate voor hulpverlening, slachtoffers en omgeving.” Hij noemde daarbij twee branden in het centrum en een gaslekkage in Coevorden, bijstand aan de buren in Duitsland bij hoog water, een grote brand in Dalen, twee explosies bij dezelfde woning in Schoonoord en dodelijke slachtoffers bij verkeersincidenten. “Helaas werden we vorig jaar bij de brandweer in Sleen overvallen door het dievengilde, waarbij hydraulisch redgereedschap werd gestolen.” De brandweer is momenteel bezig met het vernieuwen van het wagenpark. Bosma vermeldde nog dat de wedstrijdploeg van Zwinderen in maart bij de brandweervaardigheidstoetsen als eerste eindigde.

Nieuwe leden

Bosma heette vervolgens nieuwe brandweerlieden welkom. “Gelukkig kunnen we nog steeds mensen vinden die bereid zijn om iets voor de brandweer en de samenleving te betekenen. Daar zijn we heel blij mee. De nieuwe brandweerlieden zijn: Ryan Kooiker, Richard Bos en Sem Nijhuis (Coevorden), Harmen Sanders (Schoonoord), Stijn van Wijk (Sleen) en Florian Bobbe (Zweeloo).

Diploma’s

Er waren ook ditmaal veel diploma’s uit te reiken. Dat deed Sander Bosma samen met de postleiding van elk korps. Diploma’s waren er voor:

Coevorden, Arnold Kerssies (manschap), Esmé Kuiper (manschap), Melany Dieters (manschap), Lammert Hendriks (bevelvoerder), Elmar Bos (manschap) en de afwezige Nick Hoveling (chauffeur)

Schoonoord: Hillie Stanneveld, Tom Kootstra en Remco Bouwkamp (allen manschap)

Sleen: Alwin Groothuis (manschap), Gert Kiers (bevelvoerder) en Henk Hoving (bevelvoerder)

Zweeloo: Jarno Eising (manschap en chauffeur) en Bastiaan Bauknecht (chauffeur en voertuigbediener)

Zwinderen: Jarno van Dalen (manschap), Rik Hilbrands (manschap) en W.J. Heegen (chauffeurs)

Jubilarissen

Daarna kreeg loco-burgemeester Jeroen Huizing het woord. “Als de pieper gaat, komen jullie meteen in beweging. Jullie zijn, het is al eerder gezegd, superhelden in de samenleving. Ik bedank jullie dan ook voor jullie inzet.” Hij zette de vele jubilarissen in het zonnetje door hen een voor een kort toe te spreken.

Van de post Coevorden zijn Bert Lubbelinkhof en Remco Ranter 12,5 jaar actief voor de brandweer. Jacob Camies (afwezig) is al twintig jaar bij de brandweer.

Van de post Schoonoord is Harry Reinds maar liefst 35 jaar bij de brandweer en is daarmee de langstzittende manschap. Gert-Jan Glas is al twintig jaar bij de brandweer en is in het dagelijks leven actief bij de bedrijfsbrandweer in Emmen.

Bij de post Sleen staat Harry Hilbrands al 35 jaar paraat en is de spin in het web. De afwezige Arno Assen is twintig jaar bij deze brandweerpost.

Post Zweeloo heeft drie jubilarissen: Arjen Kregel en Rolf Nijhoving (beide 12,5 jaar) en Alex Hahn (20 jaar).

In Zwinderen zijn Elwin Wolting en Berjan Rood al 12,5 jaar actief. René Aasman spant de kroon bij deze post met 30 jaar.

Afscheid

Na maar liefst 37 jaar nam Alex de Vries afgelopen maand afscheid van Brandweer Coevorden. Roelof Mulder van Schoonoord nam afscheid na 30 jaar. Beide mannen kregen een medaille voor Openbare Orde en Veiligheid, toegekend bij Koninklijk Besluit.

Dat was de afsluiting van het formele deel van de avond, waarna het tijd was voor een welverdiend feestje.