De Kiel – Alle leerlingen van de basisschool in De Kiel staken vanmiddag hun handen uit de mouwen voor de start van het planten van een plukbos bij De Kiel, te vinden in het bos via De Tip nabij De Kiel. Het initiatief ervoor is genomen door de werkgroep Duurzaam van Dorpsbelangen De Kiel. Staatsbosbeheer was direct enthousiast en verleende graag medewerking.

Staatsbosbeheer zorgde voor alle ruim driehonderd bomen en planten. De werkgroep Duurzaam werkt eraan om van De Kiel een zogenoemd WUP-dorp te maken. WUP staat voor wijkuitvoeringsplan. “Wij als werkgroep hebben een plan gemaakt om het dorp duurzamer, toekomstbestendiger en zoveel mogelijk aardgasvrij te maken. Biodiversiteit speelt daarin een belangrijke rol”, aldus Jaap Ruiter. Er zijn binnen de werkgroep plannen om een energiecoöperatie op te richten. “Wij vinden dat bewustwording verder gaat, ook wat betreft de leefomgeving. Wij vinden de aanleg van een plukbos daarvoor een mooi middel.”

Jaap Ruiter sprak de kinderen kort toe. “Door dit bos zorgen wij voor biodiversiteit. We planten onder andere bomen, die veel insecten aantrekken.” Hij gaf enige uitleg, onder meer over de kardinaalsmuts met prachtige rode besjes. “Maar die zijn wel giftig”, waarschuwde hij de kinderen. Boswachter Wilco van Tellingen laat weten wat er zoal geplant wordt: “De krentenboom, hazelaar, meidoorn, lijsterbes en Gelderse roos. Ook komen er allerlei fruitbomen.” Alle kinderen kregen van Staatsbosbeheer een bouwpakket voor het maken van een vogelhuisje.

Het was voor de kinderen een bijzondere middag. Na dit schooljaar sluit de basisschool in De Kiel en gaan de kinderen naar school in Schoonoord. “Het is mooi, dat de kinderen dit nog gezamenlijk kunnen doen”, aldus Jaap Ruiter.