Coevorden/regio – “Het was voor ons een lastige tijd en hierdoor kon ik de kleding halen die mijn kind nodig had”, is een van de reacties die kinderopvangorganisatie Kids First heeft ontvangen naar aanleiding van een gezamenlijk initiatief met Stichting Mooi Begin voor Kinderen.

Kids First heeft ook een locatie aan de Modem 23 in Coevorden, kinderdagverblijf en peuteropvang Het Ganzennest.

Samen zijn ze de strijd aangegaan tegen verborgen armoede. Beide organisaties merken dat veel ouders het met de stijgende prijzen lastig vinden om de eindjes aan elkaar te knopen en kwamen in actie. Stichting Mooi Begin voor Kinderen ondersteunt al langer initiatieven en projecten die de positie van kinderen verstevigen; met name die kinderen die om welke reden dan ook een slechtere dan gemiddelde uitgangspositie hebben. “We zijn steeds op zoek naar partners die dicht bij juist die kinderen staan, de connectie met Kids First was dan ook makkelijk gemaakt.”

“Het is voor ons heel belangrijk dat we een bijdrage kunnen leveren aan het bestrijden van verborgen armoede”, volgens directeur Ben Schnieders van Kids First. Door een donatie van Mooi Begin heeft Kids First een aantal initiatieven genomen, waaronder het uitdelen van cadeaukaarten aan ruim vierduizend ouders.

Ouders zijn gevraagd naar het effect van de initiatieven: “Ik heb er kleding van gekocht, ik kan eens iets nieuws kopen in plaats van altijd tweedehands”. Er waren meer ouders die aangaven vooral kleding nodig te hebben “Kleren waren vrijwel allemaal te klein, dus dit was een warm welkom.” Er waren ook ouders die de bon liever wilden doorgeven. “We hebben onze dochter geleerd dat het ook goed is om iets weg te geven omdat andere mensen het soms beter kunnen gebruiken”, verklaarde een van de ouders. Een deel van de ouders heeft de cadeaubon teruggegeven aan de locatie omdat ze verwachtten dat andere ouders deze bon harder nodig hebben.

De ouders en de pedagogisch medewerkers van Kids First hebben het voortouw genomen in dit project. Zij zijn gevraagd hoe de donatie het best besteed kon worden. Naast het uitgeven van KidsCadeaukaarten kwamen de ouders en medewerkers met nog meer ideeën. Zo opperden ze het plaatsen van wegggeefkasten bij de kinderopvanglocaties. Kids First heeft de realisering van dit initiatief op zich genomen in samenwerking met WerkPro.

Stichting Mooi Begin voor Kinderen en Kids First zijn overweldigd door de reacties. Kids First gaat de weggeefkasten op alle 150 locaties vullen met primaire levensbehoeften van de gedoneerde KidsCadeau kaarten. “Hier stopt het uiteraard niet”, vertelt Ben Schnieders, “we zullen ons blijven inzetten om elk kind een goede startpositie te geven.”

Foto: Google Maps.