Coevorden – Naar aanleiding van de discussie in de raadsvergadering van afgelopen dinsdag over Ossehaar C adviseert het college om keuzes voor dit plangebied uit te stellen tot minimaal na de vaststelling van de herziende Woonvisie in december 2021. “Op basis van het dan ontstane volledige beeld van vraag en behoefte kan een onderbouwde keuze worden gemaakt.”

De brief aan de raad staat als bespreekpunt op de agenda van de raadscommissie op dinsdag 8 juni.

De PPC diende een motie in over de grondverkoop in Ossehaar en wilde, dat het college binnen drie maanden met een plan van aanpak te komen. De motie haalde het niet, maar wel wil de raad vaart zetten achter de mogelijkheden.

Het bestemmingsplan Ossehaar dateert van eind jaren 90. Fase C is omstreeks 2009 in verkoop gegaan. De fasen A en B zijn momenteel nagenoeg volgebouwd. Fase C is omstreeks 2018 uit de verkoop gehaald. Het plangebied C omvatte 44 kavels voor vrijstaande woningen op percelen vanaf 1.000 m2 oppervlakte. Mede door de kredietcrisis leidden vier opties niet tot verkoop.

Momenteel laat de markt een compleet andere vraag zien. De brief van een groep van dertien personen, die volgens de gemeente “een stap in hun wooncarrière willen zetten”, is daar een eerste voorbeeld van. Op dit moment is er in Ossehaar fase C voorzien in zes kavels die per direct uitgegeven kunnen worden. De kavels zijn niet verkocht, staan niet te koop en er zijn op dit moment geen geïnteresseerden.

“Eind 2021”, zo schrijft het college, “wordt de nieuwe woonvisie opgeleverd. Hierin wordt ook richting gegeven aan welke woningtypes nodig zijn, welke doelgroepen meer ruimte nodig hebben en hoe we dit geografisch willen spreiden. Het is belangrijk om een goede afweging te maken welke type woningen en doelgroepen hier een plek zouden moeten krijgen. Wij willen graag extra mogelijkheden zien voor starters, mensen met een laag inkopen en mensen die op zoek zijn naar alternatieve woonvormen.”