Coevorden – Vrijdagmiddag is gestart met de werkzaamheden om een noodwaterberging aan te leggen tussen de woonwijk Ossehaar en het Stieltjeskanaal in Coevorden.

Veertien kinderen, Wim Stegeman van Waterschap Vechtstromen en wethouder Jeroen Huizing waren er voor de starthandeling. De kinderen wonen allemaal aan de Gerrit Woltersomstraat. Achter hun achtertuinen komt straks een vijver.

De reden van de aanleg van de noodwaterberging is de klimaatverandering. Zo zijn zomers vaker droog en zijn er soms ook hevige regenbuien. Om al dit extra water een veilige plek te geven zijn er verschillende plekken voor ‘noodopvang’. Met deze noodwaterberging wordt voorkomen dat via het Stieltjeskanaal teveel water Coevorden instroomt en dat inwoners en bedrijven wateroverlast krijgen. Zo’n extreem natte situatie kan gemiddeld één keer per 75 jaar voorkomen. Het hele gebied waar dit extra water tijdelijk opgevangen kan worden is 60 hectare groot. Dat betekent dat we hier 430.000 m3 water kwijt kunnen.

Foto’s: Waterschap Vechtstromen.