Regio – De komende week zijn er weer informatiebijeenkomsten over het project Drentse Zonneroute A37. De projectgroep geeft een toelichting, een update van de laatste stand van zaken en de stappen die de komende tijd worden gezet. Ook wordt toegelicht hoe en waarom bewoners van het gebied kunnen participeren in het project.

Het project Drentse Zonneroute A37 onderzoekt de mogelijkheden van zonne-energie langs de A37 op een traject van 42 kilometer tussen Hoogeveen en de Duitse grens. Op het traject kan naar verwachting 176 megawatt per jaar aan zonne-energie opgewekt worden; dat komt overeen met stroom voor ruim 45.000 huishoudens. Het project is onderdeel van het pilotprogramma ‘Opwekking energie op rijksgrond (OER)’, waarin het Rijk onderzoekt hoe rijksgrond kan worden ingezet voor energieopwekking.

De informatiebijeenkomst voor de gemeente Coevorden vindt plaats op woensdag 28 februari in Hotel Emmen van Van der Valk aan de Verlengde Herendijk 50 in Nieuw-Amsterdam. De andere bijeenkomsten zijn op dinsdag 27 februari voor de gemeente Emmen, eveneens bij Van der Valk, en op donderdag 29 februari voor de gemeente Hoogeveen in De Tamboer aan de Hoofdstraat 17 in Hoogeveen.

Alle bijeenkomsten starten om 19.30 uur, de inloop is vanaf 19.00 uur. Aanmelden is niet nodig.