Coevorden – Het Infocentrum Binnenstad aan de Bentheimerstraat 13 is inmiddels weer open open. Iedere donderdag is er van 16.00 tot 19.00 uur gelegenheid om daar de plannen voor de binnenstad van Coevorden te bekijken.

Maquettewereld is al eerder verhuisd naar dit adres. Daar zijn allerlei maquettes van markante gebouwen in de gemeente Coevorden te zien.